Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Určitě se poznají

autor: SV.

Na výše uvedené fotografii je zachyceno několik příslušníků mládeže, kteří, nevím proč, musí používat lavičky v parku Rumburské vzpoury způsobem, pro který zcela určitě nejsou určeny. Marně se snaží představitelé města i ostatní zaměstnanci nevychovanou mládež usměrnit a hlavně je naučit základům slušného chování, jak například používat lavičky, což už zvládají děti v mateřské škole. Pošlapané sedáky těchto laviček byly nedávno znovu natřeny, aby mohly sloužit svému účelu. Ovšem sotva stačila barva zaschnout, už naše mládež seděla na opěradlech a špinavými botami zašlapávala čerstvě natřené sedáky.

A tak se možná podaří jiným způsobem mládež vychovat. Průběžně bychom chtěli zveřejňovat fotografie těch, kteří se podílí na znemožnění klidného a hlavně čistého posezení. Snad se podaří třeba prostřednictvím rodičů, škol nebo samotných hříšníků tento nešvar odstranit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail