Zpíváme si jen tak pro radost

Tištěné noviny 10/2001 | 24. 5. 2001 | Nezařazené

autor: J. Otmarová, ZŠ Tyršova ul.

rn1006_1 Krásný kulturní zážitek si jistě odnesli rodiče z koncertu, který se konal koncem dubna v aule Základní školy v Tyršově ul. Vystoupení obou pěveckých sborů bylo zahájeno skotskou lidovou písní Amazing grace za hudebního doprovodu na sopránovou zobcovou flétnu Mgr. I. Millerové. Poté už podium patřilo mladším žákům z pěveckého sboru Zvoneček. Jejich vystoupení působilo mile a z účinkujících vyzařovala radost ze zpěvu. Po závěrečné písni Budeme si zpívat je obecenstvo odměnilo dlouhým potleskem. V druhé části koncertu se představil pěvecký sbor Tyršovské zvonky. Do svého repertoáru tentokrát zařadili písně osvobozeného divadla a nejznámější skladby J. Suchého a J. Šlitra. Brzy se ukázalo, že to byla šťastná volba. Mnozí z posluchačů si tak připomněli písničky svého mládí a oživili vzpomínky na dobu, kdy si prozpěvovali slavné hity Pramínek vlasů, Život je jen náhoda či Šaty dělaj člověka. A tak chvílemi nezpíval jen sbor, ale i celá aula. Čas rychle uběhl a byla tu závěrečná píseň. Jsem přesvědčena, že všichni odcházeli s pocitem radosti nad tím, že i dnešní generace nezapomíná na krásné písňové texty V+W. Na závěr bych ráda poděkovala všem chlapcům a dívkám, kteří se věnují sborovému zpěvu, dále sbormistryni Mgr. I. Millerové a T. Čingalovi za pěkný klavírní doprovod. Věřím, že podobných koncertů bude stále víc a víc.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/05/24/zpivame-si-jen-tak-pro-radost/