Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Farní charita Rumburk ocenila dobrovolné pracovníky

autor: pracovnice FCH Rumburk

První ze dvou akcí Farní charity Rumburk k letošnímu Mezinárodnímu roku dobrovolnické práce se uskutečnila v rámci projektu Pryč se samotou v Rumburku dne 13. května 2001. Na ní se setkalo 48 dobrovolníků a seniorů z partnerské instituce Christlich Soziales-Bildungswerk Miltitz a okolních obcí z Horní Lužice v SRN a 32 dobrovolníků a seniorů z Rumburku, Filipova a Jiříkova.

Setkání mělo dvě části. V dopoledním programu hosté z Lužice navštívili nejkrásnější, i když v současné době v rekonstrukci, kulturní církevní památku v Rumburku – Loretu, poté odcestovali do Filipova, aby se zúčastnili mše svaté v bazilice minor Panny Marie Pomocnice křesťanů k výročí zázračného uzdravení Magdaleny Kadeové. Oběd z tradiční české kuchyně byl připraven pro hosty ze SRN a jedenáct vybraných nejlepších dobrovolných pracovníků Farní charity Rumburk v malém sále Domu kultury v Rumburku. Následovalo překrásné kulturní představení folklorního souboru DYKYTA z Krásné Lípy, který pod vedením MUDr. Škody předvedl všem přítomným pásmo písní a tanců z Podještědí. Pestré kroje a veselé písničky probudily ve všech přítomných dobrou náladu a po ukončení představení si Lužičané i Češi společně zazpívali Tancuj, tancuj … Protože byli pozváni další čeští dobrovolníci, malý sál již nestačil a všichni se přesunuli do velkého sálu domu kultury, kde si mohli od 14 hodin zatančit při taneční hudbě orchestru Klause Klingera.

Hlavní událostí celého dne bylo slavnostní ocenění, udělené vybraným 17 dobrovolným pracovníkům z obou zemí, které předali pan starosta města Rumburku Jan Sembdner spolu s ředitelkou Farní charity Rumburk Zdeňkou Ondrušovou. Všem dobrovolným pracovníkům, kterých je v Miltitz 20 a v rumburské charitě 27, poděkovali za jejich dobrovolnou činnost a angažovanost v oblasti sociální práce. Pan starosta poděkoval jménem svým i jménem zastupitelů města Rumburk a zdůraznil potřebnost těchto dobrovolných aktivit. Vzpomenul také na nedávné ocenění dobrovolných pracovníků panem biskupem Mons. Josefem Kouklem, které v rámci litoměřické diecéze proběhlo již v dubnu letošního roku.

Protože charita v Rumburku začínala svou činnost v rámci dobrovolnické práce, mnozí z oceněných dobrovolníků FCH Rumburk nezištně pomáhají potřebným již řadu let. Setkání dobrovolníků bylo zakončeno slavnostní večeří. Tento projekt, jehož druhá část se uskuteční v červnu 2001 v Lužici za účasti dobrovolných pracovníků a seniorů obou zemí, je podporován z grantu FMP Phare CBC. Poděkování za pomoc při organizování akce patří ředitelce Domu kultury v Rumburku paní Heleně Menšíkové, Městské policii v Rumburku a zaměstnancům Farní charity Rumburk. Farní charita Rumburk uskuteční ještě kromě červnové cesty do Lužice setkání s poděkováním budoucím zdravotním sestrám ze SZŠ v Rumburku, které se dobrovolně věnují mentálně postiženým dětem v projektu Asistenční služba pro rodiny s mentálně postiženými dětmi.

Tisk Tisk | E-mail E-mail