Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Před rokem jsem koupil obytný dům s několika nájemníky. S většinou z nich problém není, avšak jeden z těchto nájemníků je vyloženě problematická osoba. V bytě vůbec nevětrá, nemaloval snad deset let, zkrátka vůbec neprovádí běžnou údržbu bytu. Několikrát jsem ho žádal, a to i písemně, aby dal byt do pořádku, on na to však nereaguje. Co s ním mám dělat?
V první řadě je nutno konstatovat, že nájemce je povinen zajistit drobné opravy a běžnou údržbu bytu. Pokud toto nečiní, může obojí, v souladu s § 692 odst.2 občanského zákoníku, zajistit na svůj náklad pronajímatel, přičemž poté může požadovat od nájemce náhradu. Podle § 689 občanského zákoníku je dále nájemce povinen užívat byt řádně. Pokud tuto svou povinnost neplní, mohlo by jeho jednání být, mimo jiné, důvodem výpovědi ze strany pronajímatele, a to podle § 711 odst. 1 písm. d).

Při návštěvě restauračního zařízení jsem se nepohodl se známým, trochu jsme se strkali a on mi při tom roztrhl dost drahou bundu. Byla sice několik let stará, ale zničená nebyla. Musel jsem si koupit novou. Věc je projednávána jako přestupek, přičemž já jsem se k řízení připojil s požadavkem náhrady škody. Můžu žádat známého, aby mi zaplatil tu novou bundu?
Budu-li vycházet z analogie s trestním řízením, je nutno, podle právní teorie a ustálené judikatury, při určení výše náhrady škody vycházet z ceny, za kterou se věc v době a místě činu obvykle prodává (R 27/1996). Pouze v případě, že není možné takto cenu zjistit, vychází se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo na uvedení v předešlý stav. Rozhodující je hodnota, o kterou byl majetek poškozeného (tedy Vás) zmenšen, nikoliv obohacení pachatele (R 71/1971). Při odcizení nebo poškození věci starší či opotřebené se přihlíží k snížení její hodnoty (R 33/1967). Za této situace se přikláním ke stanovisku, podle kterého by Vám známý měl uhradit cenu původní starší bundy, kterou Vám zničil.

Tisk Tisk | E-mail E-mail