Rumburáci se vzbouřili

Tištěné noviny 11/2001 | 7. 6. 2001 | Nezařazené

autor: SV.

rn1105_1 V sobotu 19. května prošla městem Rumburská vzpoura v podobě historické rekonstrukce v podání členů Klubu vojenské historie. Vojáci v dobových uniformách a s historickými zbraněmi si dali pěkně řízný nástup nikoliv na nádvoří ZŠ, nýbrž v Tyršově ulici, neboť shromážděných občanů bylo příliš mnoho, aby začátek vzpoury mohli vidět všichni. Za střelby se vojáci střídavě během a krokem vydali přes Dobrovského náměstí na Lužické, přičemž v patách jim kráčel dav přihlížejících. Po krátkém občerstvení vyrazili dobít „budovu velitelství“, které sídlilo v současném domě kultury. Poté pokračovali zpět na Lužické náměstí a pak směrem ke Krásné Lípě.

Vzhledem k tomu, že se tato akce, pořádaná v rámci Jarních slavností města Rumburk, celkem dobře vydařila, budeme doufat, že příští rok nám přinese ještě lepší zážitek, třeba i jiného charakteru.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/06/07/rumburaci-se-vzbourili/