Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

A jaká je současnost?

Rumburské noviny tímto číslem, jak si zajisté pravidelní čtenáři všimli, mění, alespoň trochu, svůj vzhled. Z direktivní zelené jsme přešli na direktivní modrou. Od následujícího roku, třebaže to povede k mírnému zvýšení nákladů na tisk, bychom rádi zajistili osvit veškerých fotografií uváděných v našich novinách, což (vysvětleno laicky) bude znamenat očividné zvýšení grafické kvality našich novin. Tolik k plánům do budoucna a nyní něco málo čísel ze současnosti.

Stávající náklad 1.200 kusů je rozvážen na 17 prodejních míst v Rumburku. Cena 1 cm2 inzerce je 8,- Kč. Cena řádkové inzerce je 17,- Kč za první řádek (v rozsahu 1 tisk. sloupce) a 10,- Kč za každý další řádek. V elektronické podobě noviny naleznete na internetové stránce www.mesto-rumburk.cz

Zde něco málo k přípravě novin samotných: veškeré podklady připravuje a textově zpracovává do elektronické podoby šéfredaktorka Rumburských novin. Při přípravě textových podkladů spolupracuje s redakční radou. Elektronické podklady jsou po dokončení předány ke grafickému zpracování Tiskárně Rein Rumburk, která je graficky zpracované a po korekturách provedených jednak korektorem a jednak šéfredaktorkou předá k tisku tiskárně SOU polygrafického v Rumburku. Tato tiskárna je vytiskne a připraví pro distribuci, kterou přímo na prodejní místa zajišťuje šéfredaktorka.

A co dodat na závěr?
Snad jen to, aby se právě tyto noviny čtenářům stále dobře četly a aby se s jejich zvyšující se úrovní (a to je možná jen můj osobní názor) zvyšoval i počet jejich čtenářů.

Tyto texty pro vás připravila Svobodová Milena, šéfredaktorka vašich novin.

Tisk Tisk | E-mail E-mail