Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oba mosty jsou již po rekonstrukci

autor: SV.

Umístění akcí: Dolní Křečany a Horní Jindřichov. Přesněji pro čtenáře jedná se o dokončenou rekonstrukci mostů přes Mandavu v ul. V. Kováře u č.p. 253 v Horním Jindřichově a v Potoční ul. u č.p. 41 na katastru Dolních Křečan. Na základě sdělení pracovníka odboru ÚPIaŽP Městského úřadu v Rumburku p. Z. Doležala se v obou případech jednalo o havarijní stav stávající klenbové nosné konstrukce. V ul. Potoční byla na stávající základy vybetonována nová opěra s kamenným obkladem a železobetonové prahy. Na ně byla vybetonována nová železobetonová deska. Dále byla provedena izolace, vybudováno ocelové zábradlí a odvodnění vozovky. Koryto pod mostem bylo vyčištěno od nánosů. V ul. V. Kováře byla realizována nová nosná konstrukce z nosníků typu ŽMP, které byly uloženy na nových úložných prazích postavených na nových opěrách. I v tomto případě zahrnovala rekonstrukce provedení izolace, vybudování ocelového zábradlí a odvodnění vozovky. Koryto pod mostem bylo i zde vyčištěno od nánosů.

Dodavatelem obou akcí byla na základě výběrového řízení firma SaM Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. Potoční byla zahájena v listopadu minulého roku, u mostu v H. Jindřichově v březnu letošního roku. Finanční náklady na akce: Potoční ul. 464.295,- Kč   a V. Kováře 815.249,- Kč. Kolaudace obou rekonstrukcí proběhla 28. srpna 2001 a po dodání potřebných dokladů by mohlo být kolaudační rozhodnutí vydáno do 14 dnů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail