Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Slyšela jsem, že nemohu ve své závěti majetek odkázat jen tak komu mě napadne, že prý nemohu opomenout jakési neopominutelné dědice. Kdo se tím vlastně rozumí?
Neopomenutelnými dědici jsou pouze potomci zůstavitele resp. děti, vnuci a pravnuci. V každém případě však platí, že Vašim nezletilým dětem byste v závěti měla odkázat alespoň takový podíl na majetku, jaký by jim připadl ze zákona, a Vašim zletilým dětem alespoň polovinu takovéhoto podílu. Jestliže to neuděláte, nemusí se stát nic, pokud Vaši potomci budou Vaši poslední vůli respektovat tak, jak jste ji napsala. Častější však asi je, že se opomenutí potomci v takovém případě dovolávají neplatnosti závěti.

Jedné firmě dlužím větší finanční částku. Rád bych zaplatil, ale dostal jsem se skutečně do velmi špatné životní situace, která mi to znemožňuje. Firma mi zatím posílala jen upomínky, teď mi však přišel dopis od jejího právního zástupce, který mi hrozí soudní žalobou. Je možné, aby soud rozhodl, že jim mám dlužnou částku splácet?
Ano, to za určitých okolností je možné. Pamatuje na to § 160 občanského soudního řádu. Soud musí zvážit všechny okolnosti případu a poměry účastníků (zejména dlužníka). Při rozhodování o povolení splátek není soud vázán žádnou předchozí dohodou, v níž by si účastníci nějaké splátky dohodli. Pokud by Vám byly splátky soudním rozhodnutím povoleny a poté by na Vaší straně došlo k takové změně poměrů, že by byly neodůvodněné, mohl by soud, na návrh některého z účastníků, své původní rozhodnutí změnit, a to od doby, kdy došlo ke změně poměrů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail