Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Kupuji od svého známého chatu. On si přeje, abychom si v kupní smlouvě dohodli, že pokud ji budu chtít prodat, nabídnu ji nejprve jemu – tedy předkupní právo vkládané do katastru nemovitostí. Je možné, abychom si při sjednání tohoto předkupního práva dohodli i cenu, za kterou by se tato nemovitost zpětně prodala?
Podle § 606 občanského zákoníku, kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit cenu nabídnutou někým jiným, není-li dohodnuto jinak. Z tohoto vyplývá, že dohoda  účastníků i zde, jako ostatně ve většině občanskoprávních vztahů, bude mít přednost před zákonnou úpravou. Můžete si tedy sjednat cenu, za kterou budete chatu nabízet svému známému v případě, že se ji rozhodnete prodat. Pokud byste sjednali dohodu o předkupním právu bez této ceny, můžete o ní uzavřít i dodatečnou dohodu.

Kamarád mi při naší menší výměně názorů dal facku. Pěkně mě naštval, proto jsem šel na obecní úřad, kde jsem podal stížnost. Tam mi řekli, že se jedná o přestupek a že si mě asi pozvou na jednání. Po pár dnech jsme se s kamarádem usmířili, tak jsem šel znovu na obecní úřad, abych svoje oznámení přestupku stáhnul. Příslušná pracovnice mi ale sdělila, že prý to není možné. Proč to není možné? Vždyť se vlastně nic nestalo a týká se to v podstatě jen mě.
Přestupkové řízení je určitým druhem správního řízení. Ve věci zpravidla rozhoduje komise, která musí v podstatě striktně dodržovat přestupkový zákon. Tento zákon rozlišuje dva druhy přestupků podle způsobu zahájení řízení. Jsou to jednak tzv. návrhové přestupky, které jsou projednávány pouze v případě, že konkrétní osoba podá návrh na jejich projednání. Jedná se o případy různých urážek na cti mezi osobami blízkými i mezi osobami bez tohoto vztahu a také např. o případy drobného fyzického napadení mezi osobami blízkými. Osoba, která návrh podala, může ho také, za určitých podmínek, vzít zpět. Ostatní přestupky jsou tzv. projednávané z úřední povinnosti (ex offo). Pokud se správní orgán o takovýchto přestupcích dozví, musí je vždy projednat. Není proto možné, aby osoba, která takovýto přestupek oznámí, vzala své oznámení zpět. Protože s Vaším kamarádem pravděpodobně nejste osobami blízkými ve smyslu přestupkového zákona, měla příslušná pracovnice pravdu. Nyní je na zvážení rozhodujícího orgánu, jakou sankci uloží, přičemž jí může být i napomenutí, popř. zda vůbec nějakou sankci uloží.

Na závěr musím podotknout, že nejste zdaleka jediný, kdo by chtěl po nějaké době své oznámení přestupku vzít zpět, a proto musím pouze doporučit, aby si každý nejprve tzv. nechal vychladnout hlavu a poté teprve zvážil, zda skutečně takovéto oznámení chce učinit.

Tisk Tisk | E-mail E-mail