Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sdělení veřejnosti

Řada občanů města Rumburku si zřejmě povšimla okrového Wartburgu s papírovými cedulemi za čelním sklem, záměrně parkujícího před budovou Církve adventistů sedmého dne. Jeho majitel touto formou paradoxně činí církev zodpovědnou za rozpad svého manželství. Církev adventistů s.d. však stejně jako ostatní křesťanské církve neschvaluje rozvod. Ačkoliv je autor nápisu ve zralém věku, není ochoten nést zodpovědnost za své agresivní jednání vůči své bývalé manželce. Místo změny postojů obviňuje církev, soudy, úřady a každého, kdo nezastává jeho názor. Snaží se vzbudit zájem veřejnosti hlasitým vykřikováním a rozdáváním různých lístků. Respektujeme právo člověka na svobodné vyjadřování se, avšak informace prezentované na autě jsou záměrně nepravdivé a jejich cílem je poškodit církev a znovu ublížit bývalé manželce.

Církev adventistů s.d. je otevřené křesťanské společenství působící ve více než 200 zemích světa, rovněž prostřednictvím tisíců škol všech typů, univerzit, dále prostřednictvím nemocnic, sanatorií, sirotčinců a domovů důchodců. Praktikuje od svých počátků naprostou finanční nezávislost na státu. Desátky jsou dobrovolnou formou financování života církve tak, jak je to běžné i v řadě dalších církví registrovaných vládou České republiky. Adventisté jsou mediálně známí prostřednictvím své humanitární organizace ADRA i svou aktivní činností ve věznicích. Mezi základní programy církve patří pomoc trpícím lidem, především těm, kteří jsou postiženi válečnými konflikty a živelnými pohromami.

To, co Církev adventistů s.d. vyznává, vnímá také jako životní styl, který zavazuje k mravnímu a zodpovědnému jednání. Tímto vyjadřujeme politování, že rumburská veřejnost je vtahována do problémů rozpadu jedné rodiny a s vědomím, že proti pomluvě je téměř nemožná obrana, se nebudeme k této věci dále vyjadřovat. Každý, kdo má zájem vědět víc o neměnných základech křesťanské víry, má kdykoliv možnost se informovat. S přáním pokoje

Mgr. Benjamin Kraus
Duchovní Církve adventistů s.d.

Tisk Tisk | E-mail E-mail