Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Upozornění občanům

autor: Mgr. Pavel Šuk, tajemník MěÚ Rumburk

Bylo provedeno přečíslování rohových domů tak, aby tyto domy měly v souladu se zákonem č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství jedno číslo popisné. Podle zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR § 5, odst. 1, musí být všechny nemovitosti uvedeny pod jedním číslem popisným.

Abychom uvedli stávající stav do souladu se zákonem, bylo provedeno přečíslování těchto domů:

náměstí Dobrovského 126/21
Radniční 231/3
Komenského 1029/1
Růžová 1469/9
Růžová 830/1
Jiříkovská 919/5
má nyní číslo popisné 374/21
má nyní číslo popisné 272/3
má nyní číslo popisné 1127/1
má nyní číslo popisné 1467/9
má nyní číslo popisné 1469/1
má nyní číslo popisné 1469/5

Žádáme občany, kterých se tato změna týká, aby se po obdržení pozvánky dostavily na evidenci obyvatel Městského úřadu v Rumburku k vyznačení změny do občanského průkazu, aby nebyli přihlášeni na čísle popisném, které již neexistuje.

Tisk Tisk | E-mail E-mail