Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

55 let Základní umělecké školy v Rumburku

autor: - kac -

1. listopadu 1946 byla po „předchozích přípravách“ otevřena v Rumburku hudební škola, která nesla vznešený název Krajská vyšší hudební škola města Rumburku. Měla celkem 125 žáků, z nichž bylo 50 klavíristů, 30 houslistů, 11 harmonikářů, 5 sólových zpěváků a 29 sboristů.

Jak praví staré zápisy, „zájem o hudební školení byl od počátku existence školy mimořádný“, během měsíce listopadu vzrostl počet žáků na 198 a slavnostní koncert k otevření školy se konal již 15. prosince 1946. O padesát pět let později je shodou okolností současná Základní umělecká škola Rumburk opět krajská – jejím zřizovatelem je od 1.10.2001 Ústecký kraj, to ale pochopitelně znamená něco jiného, než měl na mysli její první ředitel státní profesor Jaroslav Slavický. Zájem o hudební školení stále trvá, letošní školní rok byl zahájen s celkovým počtem 504 žáků, z nichž největší skupinu tvoří klavíristé (148 žáků), potom hráči na zobcovou flétnu (72), kytaristé (44) a houslisté (42). Sólových zpěváků je 14 a členů školních souborů celkem 43. Uvedená čísla platí pro celou školu včetně jejich poboček, které jsou ve Šluknově, Krásné Lípě, Jiříkově, Mikulášovicích, Vilémově a v Dolní Poustevně. V Rumburku má dlouhou a dobrou tradici také výtvarný obor (zahájil svou činnost v roce 1965), v současnosti ho navštěvuje 94 žáků. Děti z prvních až třetích tříd mají také možnost přihlásit se do tanečního oboru, který je pod odborným vedením zaměřen na základy baletu a všeobecný hudebně – pohybový rozvoj formou tanečních her. Do výtvarného a tanečního oboru mohou být přijati noví žáci ještě nyní během listopadu.

Dva roky po otevření školy nastoupila jako učitelka klavíru paní Hana Maternová a paní Zdeňka Plisková, se kterými se rumburští žáci pak setkávali v několika generacích dalších neuvěřitelných padesát tři let. Paní Maternová již od letošního školního roku nevyučuje, paní Plisková zůstává nadále velmi platnou členkou pedagogického sboru a kromě výuky se stále podílí na nejrůznějších hudebních aktivitách. Významnou osobností školy je také pan Miroslav Lošťák, zakladatel Rumburského komorního orchestru a vedoucí dětského houslového souboru, který s RKO pravidelně vystupuje. Posledních pět let se také systematicky buduje nový taneční orchestr pod vedením pana Jiřího Šípa, kdo byl na slavnostním koncertu ke 100. výročí založení školy v Tyršově ul., mohl slyšet výsledky jeho práce i spolupráce s pěveckým sborem Šenováček. Na škole působí také další menší komorní soubory (vedoucí p. uč. Vilita, sl. Schnittnerová), které můžeme vidět při různých společenských příležitostech po celém Šluknovském výběžku.

Výtvarný obor pod vedeným Jitky Dvorské a Pavla Kacafírka každoročně pořádá velkou výstavu žákovských prací. Ta letošní v loretě byla právě k 55. výročí založení školy, škoda, že z důvodu rekonstrukce ambitů musela být ukončena již v polovině prázdnin.

Výročí založení hudební školy v Rumburku bude připomenuto slavnostním koncertem dne 15. listopadu 2001. Představí se na něm nejlepší soubory, žáci, bývalí žáci a učitelé školy. Tak jako před pětapadesáti lety je i nyní zvána široká veřejnost, ale pozor – koncert se nekoná v „bio Revoluce přesně o 3. hodině odpoledne“ jako tenkrát, nýbrž v aule gymnázia od 19.00 hodin. Přijďte si poslechnout!

rn1907

Nejstarší fotografie žáků hudební školy z vánoční besídky v Krásné Lípě v r. 1947.

rn1908_0

Žáci hudební školy Rumburk na vystoupení v Liberci v r. 1959.

rn1909_0

Záběr z výstavy výtvarného oboru ZUŠ k 55. výročí založení školy (ambity lorety, červen 2001).

rn1910_0

První budova ZUŠ v Komenského ulici (dnes Obchodní akademie Rumburk).

Tisk Tisk | E-mail E-mail