Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Borovice vejmutovka

autor: Marek Mráz

Kácíme nebo nahrazujeme?

V Národním parku České Švýcarska probíhá vysvětlovací kampaň na kontroverzní téma „borovice vejmutovka“. Ke zdárnému konci spěje první etapa projektu Mezinárodní organizace na ochranu přírody (IUCN), jehož se účastní též Správa Národního parku České Švýcarsko. Jako téma své práce si vybrala informační kampaň vysvětlující náhradu nepůvodní borovice vejmutovky původními dřevinami, např. bukem či jedlí. Vejmutovka se totiž velmi agresivně šíří a svým chováním zabraňuje v růstu zmíněným rostlinám.

Protesty proti kácení na území národního parku, nespokojenost s ponecháváním padlých kmenů a „nepořádkem“ v lese, negativní ohlasy ze strany veřejnosti – to byly důvody, které vedly Správu Národního parku České Švýcarsko k projektu, jenž byl nazván „Kácet nebo nahrazovat?“. Již od dubna tohoto roku se na práci podílí tým sestavený ze zástupců veřejné správy, nevládních organizací, odborníků na lesnictví a komunikaci i jiných zájemců.

K poslední schůzce před závěrečným zhodnocením se tým pod vedením Richarda Nagela ze Správy Národního parku sešel v Krásné Lípě. Účastníci setkání krátce zrekapitulovali již vykonané aktivity, mezi něž patří především vy- dání informačního letáku, vydání úsměvného pohledu pro děti, uspořádání několika besed pro veřejnost a otištění článků v regionálním tisku. „V závěrečné fázi nás ještě čeká instalace panelů s vysvětlujícím textem na místa nejintenzívnější těžby, přednáška na ústecké univerzitě a sestavení výukového programu,“ sdělil Richard Nagel. Výsledky projektu budou prezentovány koncem listopadu ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi.

Tisk Tisk | E-mail E-mail