Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení občanům Rumburka

autor: Vedení spol. Výroba potravin Zeman, spol. s r.o.

V poslední době došlo v chladícím komplexu areálu společnosti Rybena Rumburk, a.s., který nyní užívá naše společnost Výroba potravin Zeman, spol. s r.o., k několika planým poplachům, kdy čidla hlásila únik chladícího média – čpavku (ke kterému ve skutečnosti nedošlo a ani nemohlo dojít). Občané Rumburku, zejména k rybárně přilehlých čtvrtí, se zcela přirozeně obávají o své zdraví a zdraví svých blízkých v případě skutečné havárie a oprávněně požadují co nejvíce informací o tomto provozu, o rizicích, která z něj vyplývají, a o opatřeních, která jsou přijímána k odstranění případných rizik.

Protože naše společnost ve velkém rozsahu investuje do částečně zanedbaného areálu Rybeny, protože sem přenášíme podstatnou část naší výroby, poskytujeme v Rumburku práci postupně až několika stovkám obyvatel a protože chceme udržovat co nejlepší vztahy s občany Rumburku, místními institucemi a dalšími partnery, zveme všechny, kteří se o problematiku chladícího komplexu v areálu Rybeny Rumburk zajímají, aby se na vše podívali na místě. Na tomto setkání budou přítomni nejvyšší vedoucí pracovníci, spolumajitelé a techničtí odborníci společnosti Výroba potravin Zeman, spol. s r.o., kteří podají veškeré informace všem zájemcům, předloží potřebné doklady, odpoví na všechny dotazy a umožní zájemcům prohlídku jak inkriminovaného chladícího zařízení, tak celého areálu.

Všechny občany Rumburku, zajímající se o problematiku chladícího zařízení i o celý areál Rybeny a o záměry našich firem ve městě zveme co nejsrdečněji ve středu, 21. listopadu 2001 od 15.30 hod. na vrátnici Rybeny Rumburk, Zadní 499, kde se jich rádi ujmeme a poskytneme co nejvíce informací.

Tisk Tisk | E-mail E-mail