Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sv. Vavřinec zkrásněl

autor: P. Pavel Tichý salesián

rn1906_0 „Ten obraz svatého Vavřince si na jaře můžete zamést pěkně na hromádku, tedy pokud s tím něco neuděláte, milý pane.“ Takto jsem byl zhruba před rokem varován z úst lidí věcí restaurátorských dobře znalých. Naštěstí se podařilo díky panu Bernhardu Reiffurtovi z firmy L&K zaplatit odborníky a dílo dovést ke konci, a to dobrému i napohled.

Děkuji tedy na tomto místě všem, kteří napomohli tomu, aby naše městečko i tímto restaurovaným obrazem sv. Vavřince trochu zkrásnělo. A nemějte mně za zlé, milí sponzoři, i vy všichni, kteří jste pomáhali, že použiji trochu nepopulární, starodávné, mírně zapomenuté, ale stále platné rčení: „Pán Bůh vám to odplať“.

Tisk Tisk | E-mail E-mail