Trochu zvláštní poděkování

Tištěné noviny 19/2001 | 8. 11. 2001 | Nezařazené

autor: Davidová Bernardína, Varnsdorf

Z podatelny městského úřadu mi zavolali, že prý přišla paní, která by chtěla uveřejnit poděkování a že ji tedy poslali ke mně do redakce. Paní Davidová přišla s (pro mě poněkud podivnou) prosbou  o zveřejnění poděkování pracovníkům Všeobecné zdravotní pojišťovny v Rumburku, kde jí pomohli vyřídit její záležitosti bez průtahů, dále pak ochotným lidem v SOU polygrafickém, kde jí ukázali cestu k nám do redakce. Děkuje také ovšem ohleduplným řidičům, kteří jí ochotně dali přednost (což se jí prý ve Varnsdorfu, kde bydlí, nestává). Slovy díků nešetřila ani v případě úředníků Městského úřadu v Rumburku, neboť prý ne všude se setkává s takovou ochotou. Na závěr dodala, že je ráda, že alespoň v Rumburku jsou lidé ochotní.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2001/11/08/trochu-zvlastni-podekovani/