Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Úpravy komunikací a zeleně vrcholí

autor: SV.

rn1905_0 S blížícím se podzimem se ke svému konci chýlí také některé práce na úpravách veřejných prostranství a městské zeleně. Po poněkud (jak si mnozí mysleli) drastickém vykácení jabloní v sadu v Sukově ulici je tento postupně upravován, a to nejen výsadbou nízkých keřových porostů v prostoru okolo stávajícího odpočívadla s lavičkami, ale také v poslední době vysazenými 8 červenými javory, které doplnily přerušenou řadu zeleně podél Sukovy ulice a jsou také u vstupu a východu ze sadu. Další výsadba byla provedena na ploše u rumburského muzea, kde došlo k odstranění stávajících starých šípkových keřů a následnému osázení pásu drobnou keřovou výsadbou. Dále zde také přibyly 3 vzrostlé stromy. Další výsadba nízkých keřových porostů byla provedena na plochách před gymnáziem, autobusovým nádražím v Máchově ulici a také u parkoviště naproti domu kultury, a to včetně povrchových úprav. Na řadě prostranství (park u nádraží ČD, park Přátelství, prostranství za restaurací Bonanza) dochází k terénním úpravám, jako např. navážení a úprava zeminy. Tyto práce provádí pracovníci VPP a výsadba porostů je dílem firmy UNILES, a.s. Rumburk.

Další vrcholící akcí je dokončování povrchů komunikací a chodníků, což je občany velice kladně hodnoceno. V současné době jsou dokončeny povrchy následujících komunikací: Matušova – od náměstí směrem k ul. Dolní, Sukova (nad potokem), výjezd do křižovatky Radniční a Komenského, spojka ul. Skalní a Rolnické, spojka Rolnické a U Potoka a na závěr ul. Na Příkopech. Nyní probíhají práce na rekonstrukci chodníků v ul. Máchova a Nádražní s vyústěním do tř. 9. května a ještě do konce listopadu bude dokončeno propojení chodníků ul. Palackého a SNP u domu kultury.

Tisk Tisk | E-mail E-mail