Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Česká lékařská komora reagovala…

autor: z dopisu MUDr. Plhoně, připravila SV.

V Rumburských novinách č. 15/2001, které vyšly dne 13. září 2001, byl na str. 3 uveřejněn článek pod názvem „Prázdninové střípky … Může se to stát i vám“, který se zabýval případem nejmenovaného lékaře. Jednalo se tehdy o poněkud neetické jednání vůči pacientce. Záhy po uveřejnění se tímto článkem začalo zabývat představenstvo Okresního sdružení České lékařské komory v Děčíně, od kterého nyní redakce obdržela dopis s tím, že pokud mají i jiní pacienti obdobnou negativní zkušenost a jsou toto ochotni jmenovitě potvrdit (anonymy k řešení nevedou), aby se obrátili přímo na OS ČLK Děčín, Teplická 371/72, 405 02 Děčín IV.

Tisk Tisk | E-mail E-mail