Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Ohlédnutí za výstavou Vzdělávání 2002-2003

autor: PaedDr. Miloslava Sembdnerová

12. – 13. listopadu 2001 se rozhlaholily prostory Domu kultury v Rumburku hlasy žáků, kteří v letošním školním roce opustí lavice základních škol. Zde mohli vycházející žáci získat řadu informací o studijních a učebních oborech středních škol. Nabídka byla vysoká, prezentovalo se 21 středních škol Ústeckého a Libereckého kraje.

Výstava byla pojata jako prezentace vzdělání obecně, a tak návštěvníci mohli získat informace nejen o středoškolském vzdělání, ale též se seznámit s činností Speciálního pedagogického centra v Rumburku, s výukovým programem jazykové školy Lingua v Rumburku, zhlédnout práce žáků ZUŠ ve Varnsdorfu a v Rumburku a práce dětí z kroužku Domu dětí v Rumburku a dozvědět se, co pro občany dělá Farní charita v Rumburku. Výstavu provázaly doprovodné akce souborů při ZŠ U Nemocnice v Rumburku a ZUŠ v Rumburku a ve Varnsdorfu, rumburské farní charity a módní přehlídky SOŠ z Varnsdorfu.

Zarážející je poměrně nízká účast dospělé veřejnosti. Rodiče vycházejících žáků dosud nepochopili význam této akce a nevyužili tohoto ojedinělého zdroje informací. Zdůrazňuji, že „burzy škol“ jsou ÚP pořádány pouze v okresních městech, naše oblast je v této akci výjimkou. Politováníhodná je i skutečnost, že s výjimkou některých výchovných poradců jsme nezaznamenali zájem pedagogů ZŠ o tuto akci. Je to škoda, protože akce měla díky vystavovatelům a ochotě zaměstnanců domu kultury vysokou úroveň.

Tisk Tisk | E-mail E-mail