Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Oznámení

autor: Božena Dousková, ved. majetkového odb.

Na základě rozhodnutí Rady města Rumburk č. 1728/2001 bude s účinností od 1. ledna 2002 výkon správy městských obytných domů zajišťován oddělením správy bytů pod vedením majetkového odboru Města Rumburk, Městského úřadu Rumburk.

Kontaktní adresa: Město Rumburk
Městský úřad Rumburk, majetkový odbor
tř. 9. května 1366, 408 01 Rumburk

Majetkový odbor – byty, nebytové prostory, prodej domů, pozemky

  • budova A, 2. poschodí, tlačítko výtahu 5, č. dveří 52 až 54
  • telefon: 35 62 71
  • e-mail: majetkovy@rumburk.cz

Zajišťuje agendu:

  • byty: žádosti o byt, výměny bytů, přechody nájmu bytů,
  • nebytové prostory: žádosti o nájem nebyt. prostor, uzavírání nájemních smluv,
  • prodej domů: žádosti o koupi domů dle zveřejnění, kupní smlouvy,
  • pozemky: žádosti o nájem a koupi pozemků, uzavírání nájemních smluv, kupní smlouvy.

Majetkový odbor, oddělení správy bytů

Zajišťuje agendu:

  • byty: styk s nájemci bytů, nájemní smlouvy, předávání a přebírání bytů, vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování běžných oprav a údržby dle rozpočtu města,
  • nebytové prostory: vybírání nájemného a záloh na služby, vyúčtování, zajišťování běžných oprav a údržby dle rozpočtu města, předávání a přebírání nebytových prostor.

Účet pro vybírání nájemného z bytů je i nadále zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Rumburk – číslo nezměněno.
Nájemné a zálohy na služby lze hradit v pokladně oddělení správy bytů.
Nájemci nebytových prostor budou o změně informování samostatným dopisem.

Tisk Tisk | E-mail E-mail