Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Před čtyřmi měsíci rozhodl soud, že přivoluje k výpovědi z nájmu bytu, kterou jsem dostal, a že byt musím vyklidit do 15 dnů poté, co mi pronajímatel zajistí náhradní. Tříměsíční výpovědní lhůta už uplynula a nájem tedy skončil. Co se vlastně teď bude dít? Mám dál platit nájemné, když už nájem neexistuje? Dokdy mi pronajímatel musí zajistit ten náhradní byt?
Možná Vás trochu zklamu, ale platit za užívání bytu musíte nadále. Fakt je, že Váš nájemní vztah, alespoň podle toho, co uvádíte, již zanikl, a proto také Vaše platby nadále nebudou pokládány za nájemné, ale za plnění z titulu bezdůvodného obohacení, které Vám vzniká právě tím, že byt užíváte, aniž byste k tomu byl oprávněn např. na základě nějaké smlouvy, resp. užíváte ho bez právního titulu. Jednoduše řečeno – něco užíváte, aniž byste byl povinen na základě nějaké smlouvy za to platit, čímž Vám vzniká určitý prospěch – bezdůvodné obohacení. Toto bezdůvodné obohacení se v podstatě rovná dosud placenému nájemnému, ačkoliv musím zmínit, že se v právní teorii vyskytly také názory, podle nichž by člověk, který v bytě setrvává tak jako Vy (tzn. na základě práva na bydlení poté, co soud přivolil k výpovědi z jeho nájmu bytu, v důsledku čehož nájem zanikl), měl platit za užívání bytu částku odpovídající nikoliv regulovanému, ale běžnému tržnímu nájemnému.

Pokud jde o nynější právní vztah mezi Vámi a dosavadním pronajímatelem, který bude pravděpodobně trvat až do zajištění odpovídající bytové náhrady a který je upraven v § 712 odst. 6 občanského zákoníku, mělo by se jednat vlastně o jakési provizorium, které by nemělo trvat příliš dlouhou dobu. Jak je však obecně známo, nezřídka trvá i několik let, a to obvykle buď proto, že zajištění odpovídající bytové náhrady není tak jednoduché, nebo naopak proto, že se pronajímatel příliš nesnaží. Ačkoliv je obecně přijímán názor, že zajištění bytové náhrady je povinností pronajímatele, musím zmínit, že se objevují i jiné názory, podle nichž toto není pronajímatelovou povinností, ale spíše věcí, která je v jeho zájmu.

V žádném případě se ovšem nedomnívejte, že by Vám pronajímatel měl nějaký byt koupit (je to častý mylný názor). Měl by Vám zajistit byt např. tím způsobem, že by Vám zprostředkoval vlastní uzavření nájemní smlouvy. Dalším mylným názorem, který mezi lidmi přetrvává, je ten, že toto právo na bydlení trvá i poté, co se z bytu vystěhovali, právě proto, že jim pronajímatel nezajistil bytovou náhradu. Zde jednoznačně platná judikatura říká, že jestliže se ten, jemuž bylo rozhodnutím soudu uloženo byt vyklidit, dobrovolně z bytu vystěhuje, splnil tím svou povinnost a došlo k zániku závazku splněním. Nemůže tu už dojít k obnovení tohoto zaniklého závazku ani k navrácení lhůty k jeho splnění a tím méně k opětovnému oprávnění byt užívat do doby, než bude přidělen náhradní byt nebo poskytnuto náhradní ubytování. (Rozsudek NS ze dne 30.10.1985, sp. zn. 3 Cz28/85)

Tisk Tisk | E-mail E-mail