Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Tříkrálová sbírka 2002

autor: rd

Tříkrálovou sbírku pořádá již podruhé Sdružení Česká katolická charita. Na uspořádání sbírky se podílí charity z celé republiky, jednou z nich je i Farní charita v Rumburku. SČKCH patří k největším humanitním institucím v České republice a jejím cílem je pomáhat lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. Díky Tříkrálové sbírce se občané také mohou podílet na charitativní práci, projevit sociální cítění a pomoci bližnímu v nouzi.

Sbírka probíhá v prvních lednových dnech od 3. do 8.1.2002. Skupinky tří králů s koledou budou navštěvovat domácnosti, instituce, budou chodit po ulicích v celé České republice a budou vybírat do kasiček příspěvky na charitativní činnost od občanů. Všechny domácnosti zároveň obdrží letáky se složenkami, díky kterým budou moci dárci přispět na účely sbírky.

V roce 2002 je konkrétním účelem sbírky pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Akce bude provázena celostátní propagační kampaní, která bude zahrnovat zveřejnění inzerátů v novinách, reklamní spoty v rozhlase a v televizi a distribuci letáků se složenkami.

Tisk Tisk | E-mail E-mail