Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

FCH Rumburk děkuje

autor: Zdeňka Ondrušová, ředitelka Farní charity

všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tom, aby se klientům Farní charity Rumburk i v roce 2001 dostalo kvalitní podpory ze strany jejích 5 stálých a 27 dobrovolných pracovníků.

Děkujeme všem sponzorům, dárcům, představitelům města Rumburk a Varnsdorf, Úřadu práce Rumburk, Farnímu úřadu Rumburk, spolupracujícím institucím, partnerům z přeshraničních projektů, pomáhajícím organizacím ve městě – DK Rumburk, DDM v Rumburku, IS Loreta, muzeu, městské policii a Policii ČR, SPC Rumburk, SZŠ v Rumburku, Základní škole U Nemocnice, zvláštní škole a hlavně dobrým lidem, bez jejichž pomoci se naše práce neobejde, všem, kteří nám práci s klienty ulehčují a umožňují. Právě díky jim můžeme pomáhat sociálně slabším rodinám, opuštěným seniorům, mládeži z ulice, rodinám s handicapovanými dětmi a lidem bez domova. Děkujeme dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas právě naší organizaci a pomáhají seniorům v Jiříkově, Filipově a v Rumburku, náš dík patří i studentkám SZŠ v Rumburku.

Jménem svým i kolektivu pracovníků Vám přeji pokojné vánoční svátky a lásku, zdraví a úspěch v roce 2002.

Tisk Tisk | E-mail E-mail