Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Kroky na cestě za zdravím

autor: Vladimír Štindl

Iniciovat a aktivně napomáhat vzniku uceleného komunitního systému péče o zdraví si dala za cíl Lužická nemocnice v Rumburku. Tento systém by mohl pomoci řešit potíže v komplexnosti zajišťované zdravotní péče, se kterými se nemocnice potýká ať již v oblasti finančního pokrytí zdravotní péče, nebo v neustále se zvyšujících nárocích na její objem a kvalitu. V čem nový systém spočívá, vysvětluje ředitel Lužické nemocnice MUDr. Dalibor Karbula.

„Myšlenka komunitního systému péče je velmi jednoduchá. Jeho základem je zmapování zdravotního stavu obyvatelstva v určité lokalitě. Výsledkem pak může být třeba zjištění, že v určité oblasti je častější výskyt nějaké choroby, jinde se zase mohou objevovat jiné potíže. Na to pak lékař může reagovat – ví, na co se kde více zaměřit.“

Šluknovsko, tím že tvoří poměrně přesně definovaný geografický i demografický celek s malým pohybem obyvatel, je k tomu přímo předurčeno. V jaké fázi teď vaše práce je?

„Práci máme rozdělenu do pěti etap. Teď se věnujeme sběru údajů. Je však nutné říci, že jak v této, tak i v následujících etapách se zdravotníci neobejdou bez spolupráce občanů jako spotřebitelů a zároveň i aktivních účastníků péče o zdraví, místně působících organizací, sdružení a spolků, lékařů i zdravotních pojišťoven.“

Jak budete se získanými daty pracovat?

„Všechno toto úsilí směřuje ke skutečně lokálnímu systému zdravotní péče. I laik dokáže odhadnout, že jiný potřeba zdravotní péče bude třeba v oblasti s mírným podnebím, kde je převaha lidí pracujících v kancelářích, a jiná v horách, kde lidé převážně pracují manuálně. Ale podmínky mohou být různé a zkušenosti ukazují, že jsou i v daleko menších lokalitách – třeba i na úrovni městských čtvrtí nebo jednotlivých obcích. Z toho vyplývá, že první etapa vlastně nikdy nekončí, musí reagovat na všechny změny. Pokud však budou mít lékaři v ruce aktuální údaje, budou vědět o klíčových zdravotních problémech populace v dané oblasti, mohou se účinněji věnovat prevenci, mohou daleko dříve odhadnout průběh nemoci a včasněji a účinněji ji léčit. Mohou si určit priority jednotlivých problémů a budou mít přesnou zpětnou vazbu při hodnocení zvolených řešení.“

Tisk Tisk | E-mail E-mail