Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Malý návrat ke skutečnostem s dvojkou v datu

autor: - zb -

Letošní, dvojkou zakončený letopočet je důležitou připomínkou pro tělovýchovnou organizaci Sokol. 17. září 1832 se v Děčíně narodil její zakladatel Dr. Miroslav Tyrš, jak píše ve své vzpomínce Dr. Weigner: „Národu těžce se probíjejícímu k novému životu kulturnímu a hospodářskému a sevřenému přitom útlakem politickým zakládá Dr. Tyrš roku 1862 organizaci sokolskou a týž Dr. Tyrš svolává po prvých 20 letech života sokolstva, r. 1882, sokoly k prvnímu sletu, k prvnímu mohutnému projevu sokolskému a národnímu.“ Prvého sokolského sletu 1882 se zúčastnilo 720 mužů. II. slet se konal roku 1891. Na tento připravila tehdejší pracovnice Sokola sestra Provazníková též žactvo. Děti cvičily na hudbu skladatele Křičky a měly k radosti své i rodičů velký úspěch.

Sokolská myšlenka se šířila i do ostatních slovanských zemí. V roce 1912 se konal I. slet slovanského sokolstva v Praze a zde již byla zastoupena celá sokolská rodina slovanská výpravami jdoucími do set. VI. slet r. 1912 přinesl větší účast a odpovědnost i ženám, ačkoliv byly ještě podřízeny řízení bratří. IX. všesokolský slet, konaný r. 1932 k poctě stých Tyršových narozenin, byl již v moderním duchu a zúčastnila se ho i výprava sokolů amerických.

V Rumburku se začala formovat sokolská jednota hned po ukončení války s příchodem českých obyvatel. Duší družstva žen byla paní Boženka Hypšová, ovšem obětavými cvičenkami, cvičitelkami a pracovnicemi Sokola byly i další ženy. Jejich elán a nadšení pro věc přebraly nové obětavé pracovnice, které věnují tělocviku veškerou pozornost. Úspěchy má i dorost, pilně sportují rovněž muži.

Rumburští sokolové měli i svůj prapor, který byl slavnostně rozvinut dne 27. května 1948 v sokolovně. Slavnost zahájil tehdejší sokolský starosta bratr Ondráček. Prapor pozdravili zástupci Šluknova, rumburského Národního výboru, zástupci korporací a občanů. Okresní hasičská jednota 95 popřála sokolům k jejich XI. všeobecnému sletu ZDAR! Nazdar i současným sportovcům!

vybráno z Památníku IX. sletu všesokolského

Tisk Tisk | E-mail E-mail