Zveřejnění záměru prodeje

Tištěné noviny 05/2002 | 14. 3. 2002 | Nezařazené

autor: rd

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku z vlastnictví Města Rumburk

MĚSTO RUMBURK
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

rn0505_1

Město Rumburk zveřejňuje nabídku prodeje domu č.p. 1043, v Jiráskově ul., v k.ú. Rumburk na a se st. p. č. 561/2 o výměře 291 m2 dle GOP dosud v KN neprovedeného; prodejní cena 999.000,- Kč.

Jedná se o obytný dům sestávající z:

1nebytového prostoru (obsazen)
4 bytových jednotek: 1+0 (obsazena)
1+1 (obsazena)
1+2 (obsazena)
1+3 (volná)

Bližší informace podá majetkový odbor Městského úřadu v Rumburku na tel. č. 0413/35 62 71.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/03/14/zverejneni-zameru-prodeje/