Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Benešovy dekrety stále živé

autor: Rostislav Koucký

Jejich platnost byla sice premiérem naší vlády potvrzena, ale současně roste množství aktivit pro jejich zrušení. Vznikají sdružení, která podávají zkreslený výklad naší minulosti, přejímají požadavky sudetského landsmanschaftu (dále jen SL). Žádají restituci svých majetků, případně finanční odškodnění. Zrušení Benešových dekretů by navíc umožnilo pozůstalým tehdejších kolaborantů a zrádců požadovat svůj majetek a k nim by se rádi připojili i ti, kterým byl majetek znárodněn před rokem 1948 (podniky s více než 500 zaměstnanci).

V listopadu 2000 vzniklo Občanské sdružení česko-německé vzájemnosti, jehož mluvčími jsou pánové E. Mandler, M. Kubes a J. Mlynárik a které chce organizovat česko-německá setkání, pořádat semináře a sympozia, očistit současnost od Benešových dekretů, xenofobie uplynulých let a odsun z pohraničí nazývá etnickou čistkou. V roce 1992 bylo založeno Zemské sdružení Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které má kontakty s SL, propaguje odškodnění Němců a zrušení Benešových dekretů. Svou činnost rozvíjí hlavně mezi občany německého původu žijícími u nás (asi 40 tis.). Na jaře minulého roku předložili žádost, která obsahuje požadavky SL, našim poslancům, ti se ale odmítli žádostí zabývat. Mezi Němci žijícími u nás jsou od loňského roku rozšiřovány letáky, obracejí se i k občanům, kteří mají německé jméno nebo předky a nabízí jim možnost získání německého občanství, důchodu či práce a bydlení legálně v SRN. Na letácích je uvedena pouze internetová adresa a jméno Ing. Wunsch. Zakladateli Hnutí proti xenofobii, které vzniklo v dubnu 2001 na UK Praha, jsou studenti právnické fakulty. Za všechno mohu uvést velmi čerstvý případ z Karlových Varů (20.3.2002), kde Policie ČR šetří nelegální výlep letáků s nápisem „Sudety budou opět německé“. Na besedách, které proběhly na gymnáziích v Chomutově, Chebu a v Lounech, vystupovali pánové Halík, Doležal a další. Lze uvést i další aktivity v období po r. 1989. Patřila mezi ně prohlášení o smíření mezi Čechy a Němci 95, tzv. výzva Forum smíření.

Objektivní informace by měly našim občanům poskytovat sdělovací prostředky – televize, tisk, rozhlas. Více informací by měla poskytovat především Česká televize, kterou si platíme. Chybí zde objektivní komentáře k aktuálním politickým událostem. Nic neříkající hašteření politiků na Nově či Primě je nemohou nahradit. Televizní seriály o minulosti jsou značně neobjektivní. České národní zájmy by měl propagovat a hájit především tisk, ten je ale z 80 % v cizích rukou. Např. Lidové noviny, MF a většina regionálního tisku.

Nejčastěji se setkáváme s výzvami k překonání šovinismu a xenofobie z minulých čtyřiceti let. Je pravda, že existence rozdílného společenského zřízení socialismu a kapitalismu přinášela rozdílná hodnocení ekonomických pravidel, rozdíly mezi druhy vlastnictví a také v kulturním, sociálním a politickém uspořádání u nás a u našich sousedů, nikoliv xenofobii vůči občanům Německa či Rakouska. Dokazují to i přátelské vztahy mezi námi a tehdejší NDR. Určité napětí vyvolal vznik krajanských sdružení (SL) v tehdejší SRN a v Rakousku a jejich požadavky vůči naší zemi. Negativním jevem té doby byla existence studené války. Na druhé straně nelze opomenout úsilí o „mírové soužití států s různým společenským zřízením“. Určité napětí mezi naší zemí a SRN přinášelo narušování západní hranice. Taková byla tehdejší doba a je na historicích, aby ji objektivně posoudili. K požadavku SL na odškodnění – škody  způsobené okupací naší zemi byly vyčísleny na cca 374 mld. předválečných korun. Na postupimské konferenci r. 1945 bylo stanoveno, aby vlády zemí přijaly taková zákonná opatření, aby se konfiskovaný majetek Němců nemohl vrátit zpět. Vzhledem k tomu, že hodnota tohoto majetku byla odečtena od reparací (náhrady válečných škod, které měli Němci zaplatit okupovaným zemím), odškodnění Sudetských Němců uskutečnila vláda SRN, takže požadavky SL jsou neoprávněné. Nejednalo se pouze o Československo, ale i Holandsko, Belgii a Dánsko, odkud byli odsunuti.

Když lidé musí opustit své domovy, kde po staletí žili, je to vždy nesmírná tragedie. O tom svědčí i současné události v Palestině a dalších zemích. V této souvislosti je třeba připomenout, že obdobný osud včetně fyzické likvidace připravoval Hitler i v naší zemi. Zabránila mu v tom porážka jeho armád u Moskvy v r. 1942, včetně totální porážky jeho spojenců Itálie a Japonska v průběhu druhé světové války.

Na obranu Benešových dekretů musíme vystupovat mimo jiné proto, že jejich zrušení by zpochybnilo majetkoprávní uspořádání po r. 1945 a mohlo by vyvolat množství restitučních sporů. Proti tomu veřejně vystupuje řada politiků, levicový tisk a další organizace jako Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Klub českého pohraničí a další. KČP je občanské vlastenecké sdružení, které vzniklo před deseti lety v severních Čechách a postupně se rozšířilo i do vnitrozemských okresů celé České republiky. Vystupuje pod heslem „Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!“ Otevřeně vystupuje proti neoprávněným požadavkům SL a navazuje na národně osvobozenecké, vlastenecké a slovanské tradice našich dějin. Pro veřejnost je vydáván zpravodaj Hraničář, který přináší aktuální informace k současnosti. Nový klub se formuje ve Šluknově, ale i v dalších městech našeho okresu.

Tisk Tisk | E-mail E-mail