Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Doporučení pro rodiče a děti

autor: Marek Rataj, manažer prevence kriminality

Tipy na bezpečí pro dospívající

Máte-li schůzku s kamarády nebo plánujete oslavu či jdete jen tak ven po setmění, máme pro vás několik doporučení, která vám zaručí bezpečí při každém návratu domů:

 • Dejte vědět rodičům, kde budete (napište vzkaz, zatelefonujte, domluvte se předem). Jestliže jdete někam po setmění, přemýšlejte, kdo z kamarádů vás doprovodí domů. Pokud jdete ven s přáteli, vždy se s nimi také vracejte.
 • Pokud máte mimo domov nějaký problém, konflikt nebo nedorozumění, nevydávejte se na cestu zpět sami. Zůstaňte ve společnosti známých, případně požádejte telefonem rodiče nebo jiné známé o doprovod.
 • Nikdy o tuto službu nežádejte cizí lidi ani nepřijímejte jejich nabídky.
 • Při hledání příležitostné brigády nebo jakéhokoli kontaktu na inzerát nechoďte na první jednání sami. Požádejte rodiče nebo kamarády, aby šli s vámi.
 • Nejezděte autostopem. Pokud tuto radu nechcete akceptovat, poučte se v kurzech sebeobrany. Zjistíte, jak málo šancí v případě ohrožení má napadený v „pasti“ zvané automobil.

Vzkaz rodičům:

Váš dospívající syn nebo dcera nebudou do nekonečna sedět doma. Chtějí být mezi vrstevníky na koncertě, večírku nebo v přírodě. Domluvte se s nimi na pravidlech bezpečného návratu. V případě pravidelných tréninků, tanečních kurzů nebo diskoték se o tuto starost podělte s ostatními rodiči. Nelitujte času ani benzinu a přijeďte, když vás o to syn nebo dcera požádá, případně jim tuto pomoc sami nabídněte. Dejte přednost bezpečnému návratu s vámi před rizikem, že větší ochotu projeví někdo neznámý.

Rádce

Pokud někdo ublížil vaší dceři nebo synovi, pomůže vám policie nebo různé sociální služby. Radu,  kam se máte obrátit, získáte i u vašeho lékaře. Existuje mnoho dalších organizací, které vám nebo vašim dětem poradí a pomohou.

Alkohol, drogy a ostatní návykové látky

První pomoc při otravě alkoholem nebo drogami

Při každé těžší otravě je správné co nejdříve volat lékaře. Braní návykových látek není u nás trestné. Odkládat lékařskou pomoc by mohlo intoxikovaného ohrozit na zdraví nebo i na životě. Důvodem k okamžitému lékařskému zákroku je i podezření na otravu. Jestliže došlo k otravě vdechováním škodlivých látek, zajistěte dostatek čerstvého vzduchu. Nepodávejte alkohol, černou kávu ani mléko.

Než přijde lékař:

 • Postižený je při vědomí a došlo k otravě ústy
  Podat větší množství vody (případně s živočišným uhlím, jestliže je po ruce). Pak vyvolat stlačením kořene jazyka zvracení. Ošetřete případná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita, a předejte tyto informace přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu. U některých drog (např. opiáty) existují účinné protijedy.
 • Postižený je při vědomí a došlo k otravě nitrožilní cestou nebo vdechnutím
  Zvracení nemá smysl vyvolávat. Ošetřete možná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita, a předejte tyto informace přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu.
 • V bezvědomí
  Nikdy nepodávejte nic ústy, nesnažte se vyvolat zvracení, protože je nebezpečí vdechnutí zvratků. Položte postiženého do stabilizované polohy na bok, aby nezapadl jazyk. Ošetřete případná zranění a zajistěte nepřetržitý dohled. Zabraňte prochladnutí. Pokud možno opatřete informace o látce, která byla požita, a předejte tyto informace přivolanému lékaři. Usnadníte tím další léčbu. Sledujte dýchání. Při zástavě dechu uvolněte dýchací cesty (záklonem hlavy, odstraněním zvratků nebo cizího tělesa tím, že sáhnete do úst). Pak zahájíte dýchání z úst do úst.

Příznaky ovlivnění podle druhu drog

Specifických příznaků ukazujících na požití určité drogy je řada. Přesto ale nebývá podle nich snadné určit, o kterou drogu se jedná.

Alkohol: typický zápach a další obecně známé příznaky ovlivnění alkoholem.

Halucinogeny jako LSD (slangově „tripy“): halucinace (např. vidí nebo slyší neexistující postavy), rozšíření zornic, podivné chování, někdy pocity pronásledování a nevyprovokovaná agrese, kolísání nálad, pohrouženost do vnitřního světa a zmatenost.

Heroin (slangově „herák“, „hero“, „háčko“): jizvy po vpiších (ale heroin se také šňupe nebo kouří), spavost v nezvyklou dobu, při ovlivnění drogou nereagují zúžené zornice na světlo, zpomalení dechu, nesrozumitelná řeč. Pocit libosti bývá střídán apatií. Při odvykání potíže jako nespavost, zrychlený tep, rozšíření zornic, tekoucí nos, pocení, podrážděnost, zvracení či nevolnost, průjmy, bolesti břicha a svalů.

Marihuana (slangově např. „tráva“, „joint“, „zelí“): zarudlé oči, hlasitý slovní projev, nepřiměřený smích, typický zápach po pálící se bramborové nati, zrychlení tepu, poruchy paměti. Při dlouhodobějším braní ztráta zájmů, váhový úbytek nebo naopak přibývání na váze.

Pervitin (slangově např. „péčko“ nebo „pergo“): stavy nadměrné a často nesmyslné aktivity jsou charakteristické pro ovlivnění budivou látkou (pervitinem, případně halucinogenem MDMA, který má zároveň budivý efekt).

Pervitin vyvolává poměrně často pocity pronásledování a stavy zmatenosti. Dost typickým příznakem bývá dlouhodobý i vícedenní spánek jako projev spánkového dluhu a vyčerpání po předchozím dlouhém ovlivnění pervitinem (či MDMA). Po vysazení pervitinu se mohou objevovat deprese.

Tabák: typický zápach, zažloutlé prsty.

Těkavé látky: typický a nezaměnitelný zápach těkavé látky (nejčastěji toluenu) z dechu nebo z oděvu.

Tlumivé léky: dítě působí dojmem opilosti, ale není z něj cítit alkohol.

Tisk Tisk | E-mail E-mail