Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pachatel rychle odhalen

autor: mjr. Ladislav Cink

Z případů Policie České republiky

Vážení čtenáři
Rumburských novin,

v lednu letošního roku jsem vás na stránkách Rumburských novin informoval o příběhu chlapce, který byl pohřešovaný. Tentokrát to dopadlo pro onoho chlapce dobře. Dnes vás chci informovat také o příběhu jednoho chlapce, ale jak celá záležitost pro něho dopadne, bude záležet na rozsudku okresního soudu.

Dne 6. března 2002 v 7.21 hodin oznámila soukromá podnikatelka provozující školní jídelnu v ZŠ U Nemocnice v Rumburku, že v době od 6.30 do 7.00 hodin odcizil neznámý pachatel z kanceláře jídelny kovovou pokladnu s více jak 30 tis. korunami. Za několik málo minut po oznámení krádeže se na místo činu dostavili policisté OOP Rumburk a SKPV Rumburk, včetně krim. technika a psovoda se služebním psem. Bylo provedeno ohledání místa činu a další širší šetření v místě, z čehož vyplynulo, že neznámý pachatel při krádeži pokladny nemusel použít násilí, ani nemusel překonat jiné překážky, neboť pokladna byla volně přístupná na stole v kanceláři, kde se platí strava a kam je přístup ze strany základní školy. V době krádeže v kanceláři nikdo nebyl a nebyla ani uzamčena. Odpovědná pracovnice si odskočila!?

Prověřováním jednotlivých verzí případu, porovnáváním zjištěných údajů a další nespecifikovanou činností policejních orgánů byl jako podezřelý z výše uvedeného trestného činu ustanoven jeden z žáků školy. Po 30 minutách zapírání přiznal krádež trezorku s penězi a popsal své jednání následovně: kolem 6.30 hodin, po přezutí, šel do jemu známých prostor školní jídelny zaplatit obědy. Vešel do kanceláře, kde se běžně obědy platily. Zde nikdo nebyl (nikdo ze zaměstnanců jídelny), na stole ho však zaujala červená kovová pokladna. Tu vložil do školní brašny a odešel do šatny, kde se přezul a šel zpět domů. Tady na zahradě pokladnu i s penězi uložil do králíkárny a zamaskoval ji pytlem. Potom šel zpátky do školy znovu do uvedené kanceláře, kde zaplatil obědy. Jak jednoduché! Protože neměl klíč od pokladny, peníze zůstaly netknuté. Pokladna byla policisty na udaném místě nalezena, zajištěna a předána oznamovatelce.

Tím to ale pro chlapce nekončí. Protože již v loňském roce oslavil své patnácté narozeniny, ač žák základní školy, je již trestně odpovědný se všemi důsledky, které z toho plynou. Věc je posuzována jako trestný čin krádeže dle § 247 odst. 2 tr. zákona s trestní sazbou 6 měsíců až tři roky, u mladistvých je sazba snížena na polovinu. V osobě pachatele se jedná o žáka deváté třídy, který má výborný prospěch, a jak uvedl, chtěl by studovat na gymnáziu a za odcizené peníze si chtěl koupit komponenty k počítači. Nebylo to právě šťastné vykročení do života dospělých.

Po provedení potřebných úkonů dle trestního řádu bude věc předána Okresnímu státnímu zastupitelství v Děčíně a ve věci bude vynesen rozsudek Okresním soudem v Děčíně.

Tisk Tisk | E-mail E-mail