Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Rekonstrukce letního stadionu vrcholí

autor: Evžen Dvořák

V těchto dnech vrcholí konečná fáze prací k předání části objektů budovaných v rámci rekonstrukce areálu letního stadionu v Rumburku. Na stavbě, zahájené v září roku 2001, s termínem dokončení v červnu tohoto roku, proběhlo dne 21. března předání objektu kabin a sociálního zázemí sportovců. Součástí úprav je nová konstrukce krovu včetně střešního pláště, dispoziční úpravy, nové rozvody instalací a plynového vytápění. Byla provedena izolace objektu proti zemní vlhkosti a v celém rozsahu provedeny nové podlahy, dlažby, obklady a instalovány nové zařizovací předměty (WC, sprchy). Došlo k výměně dveří včetně zárubní a části oken a k rozšíření zabezpečovacího systému. Před dokončením jsou úpravy parkoviště s příjezdem z ul. Na Výsluní a přístupové chodníky ke kabinám. Součástí akce je rovněž již vybudovaná tribuna a rozestavěné ochozy na podélné části se vsazenou rozhlasovou kabinou.

V současné době probíhají přípravné práce na zahájení rekonstrukce ploch tenisových kurtů, z nichž centrální bude mít umělou úpravu povrchu s osvětlením, a na oplocení celého areálu. Jsou připraveny plochy na osazení nových střídaček a nová bude rovněž výsledková a informační světelná tabule. Na akci, jejíž rozpočtové náklady jsou cca 11 mil. Kč a na kterou byla v loňském roce poskytnuta dotace v rámci dotačního titulu pro region severozápadních Čech, se na základě výběrového řízení podílí stavební společnost RBK, a.s. se subdodavateli z převážné části z našeho města. Po jejím dokončení získá Rumburk další kvalitní sportovní zařízení, jehož kompletnost uzavře připravovaná rekonstrukce povrchů atletických sektorů.

Tisk Tisk | E-mail E-mail