Rumburští hasiči v roce 2001

Tištěné noviny 06/2002 | 28. 3. 2002 | Nezařazené

autor: Otto Zeisel, Bedřich Rulc

Výjezdová činnost

Rumburští dobrovolní hasiči zasahovali celkem ve 176 případech jak v obci, tak i mimo katastrální území obce. Vyjížděli jsme nejenom k požárům, ale také k technickým zásahům, pomáhali jsme lidem, kteří měli starosti s velkou vodou, nebo při dopravních nehodách. V této souvislosti připomínám jarní veterinární opatření, která byla vyhlášena při možnosti zavlečení nebezpečné slintavky a kulhavky na naše území se sousedního státu.

Soutěžní činnost

Zhodnocení si zaslouží naše vystoupení v posledním ročníku stále populárnější soutěže v hasičském sportu, kterou všichni jistě velmi dobře znáte pod názvem „Florián Cup“. Ve srovnání s rokem 2000 jsme zaznamenali markantní zlepšení. Po absolvování 8 dílů této soutěže jsme se z ostudné dvanácté příčky dostali do středu tabulky. Přál bych si, aby naše družstvo ve zlepšených výkonech pokračovalo i v nastupujícím roce a trvale se usadilo na předních postech, kam podle mého názoru zcela určitě patří.

rn0606_1

Ostatní činnost

Běžnou rutinou jsou požární hlídky při různých kulturních a společenských akcích (plesová sezóna, vystoupení hudebních skupin v domě kultury, v areálu koupaliště apod.). Oblíbenost hasičského bálu je každoročně znatelná na plném obsazení sálu. Na loňský „Den otců“, který se konal dne 24. května, jsme byli pozváni do německého Seifhennersdorfu. Ani tentokrát nebyl náš odjezd jednoduchý, protože chvíli před přejezdem státní hranice byla část delegace odvolána k výjezdu. První květnovou sobotu se již tradičně vydáváme na soutěž do německého Kottmansdorfu.Ve stejném časovém období se také konal pokus o překonání rekordu v pokládce vedení v okolí Ralska. Z celé republiky se sešly hasičské sbory, bylo na co se dívat, co sbor, to jiné vybavení, a o čem si povídat.

Po velkém úspěchu loňských ukázek naší práce na Lužickém náměstí a zábavném odpoledni na Dobrovského náměstí jsme se rozhodli tuto akci uspořádat znovu. Také tentokrát byl ohlas u diváků pozitivní a navazující dětský den s množstvím soutěží, her a odměn se vyvedl podle představ. V průběhu roku se zabýváme prováděním činností na základě požadavků městského úřadu, občanů a dalších podniků a podnikatelů. Rozsáhlou akcí byl květnový úklid města po skončeném zimním období. Dále běžně provádíme napouštění a čištění bazénů, čerpání vody či jiné brigádnické akce.

Prostory hasičské zbrojnice pravidelně přitahují zraky školáků před začátkem prázdnin. A tak exkurzím ukazujeme prostory a techniku, vyprávíme zajímavé události a trpělivě odpovídáme na zvídavé dětské otázky. V souvislosti s konáním okresního kola hry Plamen v našem městě jsme se aktivně  účastnili přípravy a následně pak technického zabezpečení zdárného průběhu celého soutěžního dne. Také různé pořadatelské služby si získaly mezi členy svou oblibu. V létě jezdíme na rockový maratón Čtverec do České Lípy, z místních akcí je to již X. ročník Tour de Zeleňák v září.

rn0607_2

Prosincové akce jsou zcela jednoznačně zábavného charakteru – nebeská delegace s čertovským doprovodem navštěvuje děti našich členů v jejich domech. Mnozí tuto návštěvu očekávají s radostí, některé děti však s obavou. Karnevalové předsilvestrovské odpoledne snad není třeba dlouze rozebírat, ještě jej máme v živé paměti.

I přesto, že každý z nás má své běžné občanské zaměstnání, pravidelně věnujeme větší či menší část svého volného času práci na svěřené technice, údržbě budovy a dalším souvisejícím činnostem. Udržet laťku, která byla v roce 2000 a 2001 nasazena poměrně vysoko, je pouze na nás. Na nás všech záleží, jestli úroveň činnosti sboru bude udržena nebo vylepšena.

rn0608_1

64 – technická pomoc, 10 – jiný technický zásah, 5 – planý poplach, 42 – požáry, 44 – dopravní nehody, 1 – práce na vodě, 7 – olejové havárie, 4 – čerpání vody, 9 – únik látek

rn0609_2

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/03/28/rumbursti-hasici-v-roce-2001/