Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Starosta Rumburku odstoupil z funkce

autor: SV.

Již 27. jednání zastupitelstva města se uskutečnilo ve čtvrtek 21. března. Vzhledem k tomu, že zastupitelé schválili rozšíření programu o několik bodů, včetně jednání o návrhu rady města na odvolání starosty Jana Sembdnera z funkce, nebylo se co divit, že bylo přítomno více občanů než kdy jindy. Po zahájení složil slib nový člen zastupitelstva pan Jiří Jón, který tak nahradil odstoupivší paní Zdeňku Kamberskou. Po zprávě o činnosti rady, která byla obsáhlejší než jindy (zahrnovala totiž jednání 6 rad města od minulého zastupitelstva), byl na pořadu jednání dodatečně schválený bod – návrh na odvolání starosty města.

Ještě než se tento bod měl projednávat, vystoupil starosta města, který jednoznačně odmítl politický podklad předloženého návrhu a rozhodně popřel, že by se o něm jednalo v jeho nepřítomnosti. Dále Jan Sembdner uvedl, že návrh na jeho odvolání má věcný a konstruktivní podtext a jeho řešení je v kompetenci orgánů města. Vzhledem k odpovědnosti k občanům a k nutnosti řešit vnitřní vztahy na radnici v Rumburku se starosta města rozhodl odstoupit z funkce ke dni 31.3.2002. V následující diskuzi vyjádřili své názory jak zastupitelé, tak přítomní občané.

Po schválení navrženého usnesení a ve světle toho, co uvedl starosta a diskutující, vystoupil pan místostarosta Darek Šváb, který po krátkém úvodu navrhl své odvolání. Od zastupitelů zazněly různé návrhy, jako vyvolat diskuzi všech členů rady nebo tento návrh vůbec neprojednávat. Nakonec se zastupitelé shodli na hlasování, které 17 hlasy rozhodlo o setrvání pana Švába ve funkci místostarosty města.

Vzhledem k tomu, že se v průběhu jednání zastupitelé dohodli na termínu konání dalšího jednání 4. dubna, byl pověřen zastupováním starosty do doby zvolení nového starosty Ing. Jaroslav Sykáček.

Tisk Tisk | E-mail E-mail