Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Doporučení pro rodiče a děti

autor: Marek Rataj

zásady protidrogové prevence u dětí – sexuální zneužívání – schůzka naslepo

Zásady protidrogové prevence u dětí

 • Získat důvěru dítěte a umět mu naslouchat.
 • Umět s dítětem o alkoholu a drogách informovaně hovořit.
 • Předcházet nudě.
 • Pomáhat dítěti přijmout hodnoty, které usnadní alkohol a drogy odmítat.
 • Vytvořit zdravá rodinná pravidla.
 • Pomoci dítěti se ubránit nevhodné společnosti.
 • Posílit sebevědomí dítěte.
 • Spolupracovat a dalšími dospělými.

Sexuální zneužívání

Co dělat, máte-li důvodné podezření na zneužití svého dítěte

Máte-li obavy, že dítě někdo zneužívá nebo je zneužil, třebaže samo nikomu nic neoznámilo, dbejte, abyste byli připraveni ještě předtím, než se na dítě otevřeně obrátíte, a abyste správně mohli zareagovat, i kdyby se vaše obavy nakonec potvrdily. Zcela přirozeně vždy doufáme, že se přece jen najde nějaké to „nevinné“ vysvětlení oněch znepokojujících symptomů nebo chování, ale i kdyby tomu tak v nejhorším případě nebylo, je důležité vědět, jak reagovat a jaké kroky potom podniknout.

Jsou-li děti ještě malé, promluvte si s nimi o dotycích „dobrých“ a „nedobrých“ a o tom, jak je nesprávné určité věci utajovat. K předmětu svých obav se propracovávejte postupně, je-li to třeba, i po dobu několika dní. Pokuste se na dítě nepřenášet své vlastní obavy. Domníváte-li se, že už je dítě dostatečně připraveno, přímo se jej zeptejte, zda je někdo osahával, nebo snad nebil. Poznamenejte, že takový dotyk snad mohl působit i příjemně a že si snad ten dotyčný člověk přál své chování uchovat v tajnosti. Avšak nikoho neobviňujte, zvláště pak ne samotné dítě. Přímo a s klidem pronesená otázka je důležitá, neboť malé děti jen zřídkakdy zareagují na dotazování nepřímé. Často ani nepochopí, na co se jich vlastně ptáte, a snaží se vám říci to, o čem vědí, že byste nejraději uslyšeli.

Je-li přítomen nějaký konkrétní fyzický příznak napadení, pak na postiženou část těla přímo poukažte a zeptejte se, zda se snad dítěte někdo dotkl právě zde. Zachovejte přitom naprostý klid a informace z dítěte nevynucujte. Ať raději dítě hovoří samo svým vlastním tempem.

Schůzka naslepo

Rady pro vaši bezpečnost – určeno dívkám

Když už si domluvíte schůzku s někým, koho neznáte, je lepší dohodnout se ještě s nějakým dalším párem a jít na schůzku ve čtyřech. Nedostanete se tak do situace, kdy si za každou cenu budete muset povídat s někým, kdo vám třeba není sympatický, a je to    rozhodně bezpečnější, než kdybyste šla sama. Pokud se přece jen chystáte na takovou schůzku jen ve dvou, řiďte se těmito radami:

 • Především si naplánujte cestu domů (sežeňte si někoho, kdo vás vyzvedne, nebo si vezměte peníze na taxík nebo se domluvte s někým, kdo jde také večer ven, že se sejdete a pojedete domů společně). Taková opatření jsou vhodná nejenom z bezpečnostních důvodů, ale také proto, že vaše schůzka je časově omezená a někdo vás někde čeká.
 • Jako místo setkání zvolte rušnější prostředí. Pokuste se to zařídit tak, abyste se sešli někde, kde to dobře znáte, a pokud možno, kde lidé znají vás.
 • Vždycky řekněte rodině a přátelům, kam jdete a s kým.
 • I kdyby se vám dotyčný sebevíc líbil, není dobré chodit k němu domů, jít s ním do opuštěných míst, ale třeba ani nastupovat k němu do auta (pokud nějaké má) – stále nevíte, kdo to je, a nemáte jistotu, zda mu můžete věřit.
 • Pokud máte během takovéto schůzky nepříjemný pocit (dotyčný je vám nesympatický, divný, cítíte, že něco není v pořádku), nepodceňujte svůj instinkt.
 • Dejte dotyčnému jasně najevo, že spousta lidí ví, s kým trávíte večer a kam jste šli (pokud vás někdo někde čeká, určitě se o tom zmiňte).
 • Jinak si cokoliv vymyslete, snažte se dostat k telefonu a zavolejte kamarádce, rodičům, známým, kde jste, aby kdokoliv z nich se pro vás zastavil a trval na společné cestě domů.
 • Tyto rady neplatí jen pro schůzku s někým, koho jste v životě neviděla. Je vhodné řídit se jimi i na takových schůzkách ve dvou, kdy dotyčného příliš dobře neznáte a moc toho o něm nevíte. Seznámili jste se na nějaké mimoškolní aktivitě (sportovní klub, hudební škola, taneční apod.).
Tisk Tisk | E-mail E-mail