Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Okénko do Lužické nemocnice

autor: MUDr. Malečková Jana

Každý může ovlivnit svůj osud

V naší republice umírá celkem 60 % obyvatel na nemoci srdce a oběhu – tedy na cévní mozkové příhody a srdeční příhody. Zda bude člověk postižen nemocí a v jakém věku, může každý z velké části ovlivnit. Existují jisté genetické dispozice, které změnit nelze, ale jsou však známé i rizikové faktory, které ovlivnit můžeme. Jedná se o kouření, vysokou hladinu cholesterolu v krvi, obezitu, nedostatečně léčený či vůbec neléčený krevní tlak, nedostatečně či špatně léčenou cukrovku.

O kouření se všeobecně ví, že se podílí na vzniku celé řady nádorů, ale že přes 70 % lidí s prvním infarktem jsou kuřáci, se již ví méně. Člověk, který kouří, má dvakrát vyšší pravděpodobnost úmrtí než ten, který kouřit přestal. Co se týče rizika lidí s vysokým tlakem, je toto riziko přímo úměrné tomu, jak je vysoký tlak kompenzován. Vysoký tlak nebolí, bolí až jeho komplikace, tedy infarkt či krvácení do mozku. Optimální hodnota tlaku je pod 140/80. Léčebný hypertonik s takovými hodnotami tlaku má kardiovaskulární riziko téměř shodné s ostatní populací. Podobné je to s cukrovkou. U neukázněného obézního diabetika s vysokými hodnotami krevního cukru a cukrem v moči dochází k dlouhodobému poškozování stěn tepen a kardiovaskulární komplikace jsou otázkou času.

Co se týče cholesterolu, je standardem v západních zemích, že člověk starší čtyřiceti let zná hodnotu svého cholesterolu i ostatních tuků. Kromě dietních opatření dnes existuje i celá škála léků, které jsou schopny cholesterol účinně snížit.

Posledním faktorem, který má významný vliv na životní prognózu a kvalitu života, je fyzická aktivita a pohyb. Nemusí se jednat o nic náročného – rychlejší procházky, jízda na kole či plavání jsou optimální aktivity, které lze provozovat prakticky v každém věku a jsou vhodné i pro lidi chronicky nemocné, samozřejmě se zatížením odpovídajícím jejich možnostem. Pohybem dochází k odbourávání tuku, snižuje se hladina cukru v krvi, dobrá fyzická kondice znamená lepší stav psychiky i zlepšenou soběstačnost.

Tedy závěrem. Pokud chcete žít dlouhý a kvalitní život, nekuřte, hýbejte se, a pokud se léčíte s krevním tlakem či cukrovkou, dbejte rad svého lékaře a pravidelně užívejte léky.

Tisk Tisk | E-mail E-mail