Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Pomáhat může každý

s humanitární organizací ADRA

rn0704_0

Humanitární organizaci – občanské sdružení ADRA není třeba dlouze představovat. Je to křesťanská humanitární organizace, která má pobočky ve více než 140 zemích světa. Jednou z nich je i Česká republika, kde ADRA působí od roku 1992. Za deset let své činnosti se zařadila mezi naše nejvýznamnější humanitární organizace vedle Nadace Člověk v tísni a České katolické charity. Od svého založení uskutečnila ADRA ČR více než 160 humanitárních výprav do více než 20 zemí světa. Jen namátkou z činnosti Adry – poskytovala okamžitou humanitární pomoc v době válečného konfliktu v zemích bývalé Jugoslávie, nyní se v této oblasti podílí na obnově životních podmínek, dále poskytla okamžitou humanitární pomoc v některých zemích bývalého Sovětského svazu (Čečensko, Dagestán, Abcházie, Moldávie aj.) a v nedávné době také v Afghánistánu, pomoc při živelných pohromách (zemětřesení v Turecku, na Taiwanu, záplavy na Ukrajině, v Polsku, Maďarsku). ADRA také pomáhá chudým bangladéšským dětem – jednak je to potravinová pomoc a jednak tzv. adopce na dálku, kdy sponzorované dítě dostane nejen najíst, ale může získat i základní vzdělání. V České republice ADRA pomáhala při záplavách na Moravě a v Čechách, vybudovala a spravuje azylový dům v Novém Jičíně, pořádá každoročně psychorehabilitační pobyty zdravotně handicapovaných. Toto vše ADRA uskutečňuje s pomocí pouze 8 stálých zaměstnanců a velkého množství dobrovolných spolupracovníků. Celková hodnota pomoci za deset let existence Adry se pohybuje okolo 350 milionů korun. Na realizaci některých projektů obdržela ADRA ČR pomoc od vlády ČR v celkové hodnotě více než 76 milionů korun. Ostatní prostředky získává ADRA od sponzorů a dobrovolných dárců.

V našem regionu ADRA uskutečnila v roce 1999 sbírku balíčků pro děti postižené válkou v Kosovu a zemětřesením v Turecku. Do této akce se zapojily stovky dětí z Rumburka a okolí. Z posledních akcí jmenujme ještě vánoční koncert ve Šluknově a Velkém Šenově, kdy formou dobrovolného vstupného bylo vybráno více než 20.000 Kč. Tyto prostředky byly věnovány na okamžitou humanitární pomoc afghánským uprchlíkům v Pákistánu a Iránu.

Na jaře letošního roku uplyne deset let od založení ADRA ČR a při této příležitosti pořádá ADRA celostátní sbírku s názvem „Pomáhat může každý“. Tato sbírka proběhne i v Rumburku, a to ve dnech 24. a 25. dubna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc obětem živelných pohrom a válečných neštěstí všude tam, kde ADRA ČR působí. Tato celostátní sbírka je příležitostí pro ty z nás, kteří se chtějí spolupodílet na projektu lidské sounáležitosti a vzájemné podpory. V Rumburku proběhne sbírka během 24. a 25.4. na třech místech: na Lužickém náměstí, na pěší zóně a na tř. 9. května od Komerční banky směrem k nádraží. Sbírku v takovémto rozsahu nelze uskutečnit bez určitého počtu dobrovolníků. Oslovili jsme proto rumburské gymnázium a jsme velmi vděčni, že pan ředitel Mgr. R. Kroutil uvolnil na tuto akci některé studenty. Studenti budou na uvedených místech po trojicích, označeni logem Adry a budou mít zapečetěnou pokladničku. Za každý příspěvek od výše dvaceti korun obdrží dárce domeček s logem Adry, který je možno nosit jednoduše připevněný na oděvu.

Sbírka je odpovědí na celosvětový problém, ve kterém nechceme být pouhými diváky. Děkujeme všem, kteří si uvědomují utrpení mnohých lidí ve světě a využijí možnosti přispět do této sbírky. O průběhu sbírky a výši vybraných prostředků, jakož i o jejich využití vás budeme informovat.

RNDr. Beatrice Patzeltová, Ph.D.
dobrovolná spolupracovnice Adry

Tisk Tisk | E-mail E-mail