Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Před několika týdny jsme přijali zpět do společné domácnosti v pronajatém bytě našeho syna (20 let), který se před rokem a půl odstěhoval. Před tím, než odešel, choval se k nám velice hrubě. Nyní se vrátil, protože neměl po propuštění z výkonu trestu kam jít. Mysleli jsme, že se změní, ale nestalo se tak. Jeho chování k nám je ještě horší, začal užívat drogy, několikrát nás fyzicky napadl, bere nám věci z domácnosti a prodává je. Nechceme na něj dávat trestní oznámení. Můžeme alespoň vyměnit zámky, aby byl nucen najít si nějaké jiné bydliště a práci – zkrátka aby se naučil postarat se sám o sebe? Sám odejít nechce.

Toto řešení Vám, ačkoliv se jeví jakkoliv oprávněné, nemohu jednoznačně doporučit. Váš syn užívá Vámi pronajatý byt na základě odvozeného právního titulu, který vyplývá z rodinně právních vztahů. Užívá jej tedy oprávněně, a proto by Vaše výše uvedené jednání mohlo mít, za určitých podmínek, i trestněprávní důsledky, což znamená, že byste mohli být trestně stíháni za neoprávněné bránění mu v tomto užívání. V každém případě však platí, že výkon občanských práv Vašeho syna nesmí být v rozporu s dobrými mravy, což nyní bezesporu je, a proto Vám doporučuji obrátit se na občanskoprávní soud se žalobou o jeho vyklizení.

Pronajímatel byl nucen začít platit nájem za pozemek okolo domu, v němž máme pronajatý byt. Rozhodl se proto, že prostě jím placený nájem rozúčtuje na jednotlivé nájemníky, a od února nám ho počítá do záloh na služby jako „poplatek za užívání pozemku okolo domu“. Je k tomu oprávněn?

Rozhodně ne. Pronajímatel je oprávněn účtovat pouze služby určené právními předpisy (nyní výměr Ministerstva financí č. 1/2002), což jistě není poplatek za užívání pozemku okolo domu, nebo ty, na nichž se s nájemcem výslovně dohodne. Pokud tedy mezi Vámi nedošlo k písemnému dodatku k nájemní smlouvě, v němž byste se zavázali, že takovýto poplatek budete platit, neplaťte ho.

Tisk Tisk | E-mail E-mail