Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Prohlášení Rady města Rumburka

Vážení občané města Rumburka!
Vzhledem k šířícím se nepravdivým informacím a spekulacím ve věci odvolání starosty města z funkce rozhodla Rada města Rumburka vydat toto prohlášení:

Dne 18.3.2002 Rada města Rumburka za přítomnosti všech svých sedmi členů, včetně starosty a dvou místostarostů, po důkladném projednání a po zvážení všech okolností rozhodla doporučit zastupitelstvu zařadit na program jednání 27. zasedání zastupitelstva města dne 21.3.2002 bod „Návrh na odvolání starosty města Rumburk z funkce“.

Dne 21.3.2002 na zasedání Zastupitelstva města Rumburka byl přednesen a poté přijat protinávrh pana Jana Sembdnera a sice na jeho „Odstoupení z funkce starosty města“.

Z tohoto důvodu nebyly na zmíněném zasedání zastupitelstva města dostatečně projednány důvody, které členy rady města vedly k jejich návrhu na odvolání, a občané města tudíž nemají dostatečně objektivní informace.

Rada města Rumburka tímto veřejně prohlašuje, že návrh na odvolání starosty města, pana Jana Sembdnera, učinila na základě naprosto věcného posouzení opakujících se pochybení a neplnění některých usnesení uložených radou města starostovi města, jakož i porušení příslušného ustanovení Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – zejména ve smyslu překročení pravomocí starosty města.

Členové rady města jsou připraveni uvedené skutečnosti doložit na zasedání zastupitelstva města.

V Rumburku dne 28.3.2002

Ing. Jaroslav Sykáček – místostarosta (US – nezáv.); Darek Šváb – místostarosta (člen ČSSD); Ing. Petr Hanek – člen RM (Sdruž. VPM – nezáv.); Karel Schäfer – člen RM (ODS – nezáv.); MUDr. Petr Vondráček – člen RM (ČSSD – nezáv.); Jiří Pimpara – člen RM (člen ODS).

Tisk Tisk | E-mail E-mail