Změna provozní doby sběrného dvora

Tištěné noviny 07/2002 | 11. 4. 2002 | Nezařazené

autor: rd

Služeb sběrného dvora mohou využívat občané, kteří jsou zapojeni do systému sběru odpadu dle obecně závazné vyhlášky Města Rumburku č. 1/2002. Podnikající právnické a fyzické osoby mohou využít sběrného dvora za úplatu.

Den v týdnu letní provoz
(v době letního času)
zimní provoz
(v době zimního času)
pondělí až pátek od 14.00 do 19.00 hod. od 14.00 do 17.00 hod.
sobota a neděle od 9.00 do 12.00 hod.
od 14.00 do 19.00 hod.
od 9.00 do 12.00 hod.
od 14.00 do 17.00 hod.
státní svátek zavřeno zavřeno

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/04/11/zmena-provozni-doby-sberneho-dvora/