Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Začala rekonstrukce Lužického náměstí

autor: Evžen Dvořák

Dne 15. dubna došlo k předání stavby a následnému zahájení realizace jedné z rozhodujících investičních akcí města pro tento rok, a to rekonstrukce Lužického náměstí.

Rada města Rumburka na základě vyhodnocení výsledků výběrového řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek rozhodla o vítězi zakázky, kterým se stala firma SaM silnice a mosty, a.s., Varnsdorf v maximální nabídkové ceně 16.264.372,- Kč včetně DPH, což byla nejnižší cena z pěti podaných nabídek. Dle uzavřené smlouvy o dílo bude úprava Lužického náměstí dokončena do 30.10.2002 a v jejím průběhu bude probíhat archeologický průzkum této lokality. Po dobu stavby bude dodavatel využívat jako zařízení staveniště areál bývalé prodejny stavebnin v ulici Na Valech.

S konečnou podobou náměstí po rekonstrukci se mohou občané města seznámit ve výkladu prodejny potravin v objektu LUŽAN a vestibulu městského úřadu, kde bude vyvěšeno konečné řešení ploch. Věřím, že koordinací prací ze strany dodavatele budou minimalizovány dopady pro chodce i dopravu na náměstí a že se tato část města po dokončení stane jeho skutečným centrem.

rn0805_2

S dokončením právě probíhající rekonstrukce Lužického náměstí se počítá již v tomto roce.
Foto: D. Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail