Zveřejnění snížení prodejní ceny

Tištěné noviny 08/2002 | 25. 4. 2002 | Nezařazené

autor: rd

MĚSTO RUMBURK
tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

Zveřejnění snížení prodejní ceny

Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a svým usnesením č. 27/12 ze dne 21.3.2002 rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje:

  1. objektu č.p. 1023, Vrchlického ul. na a se st.p.č. 334 o výměře 1215 m2, 332/12 o výměře 474 m2 a p.p.č. 332/13 o výměře 894 m2 v k.ú. Rumburk, za prodejní cenu minimálně 1.200.000,- Kč,
  2. objektu č.p. 531, Sportovní ul. na a se st.p.č. 1576/1 o výměře 777 m2, st.p.č. 1576/2 o výměře 16 m2, st.p.č. 1576/3 o výměře 269 m2, p.p.č. 1578/1 o výměře 616 m2, p.p.č. 1578/2 o výměře 63 m2, p.p.č. 1575 o výměře 475 m2 v k.ú. Rumburk, za prodejní cenu minimálně 600.000,- Kč.

Bližší informace podá majetkový odbor Městského úřadu v Rumburku na tel. č. 0413/35 62 71.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/04/25/zverejneni-snizeni-prodejni-ceny-2/