Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Můj bývalý manžel je 7 let „nezvěstný“. Po celou tu dobu neplatí výživné na dvě děti, navíc zanechal dluhy u finančního úřadu a České spořitelny. Tyto instituce jeho dluhy vymáhají na mně (v době vzniku závazků jsme nebyli rozvedeni) a exekučně mi odebrali sociální příplatky. Prosím o radu, jak se mám zachovat.

Jste skutečně v nezáviděníhodné situaci. Není mi zcela jasné, zda je Váš bývalý manžel nezvěstný jen pro Vás, nebo případně i pro orgány činné v trestním řízení. Pokud jde o neplacení výživného, měla byste zřejmě na svého bývalého manžela podat trestní oznámení – pokud jste to již neučinila. Za trestný čin zanedbání povinné výživy, s ohledem na to, že se Váš bývalý manžel zřejmě úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti, mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta, event. až na tři léta v případě, že by neplacením výživného vydal oprávněné osoby nebezpečí nouze. Je možné, přestože se to nepodařilo Vám, že se orgánům činným v trestním řízení podaří Vašeho bývalého manžela vypátrat.

Pokud jde o to, že nyní věřitelé vymáhají dluhy po Vás – s tím se bohužel zatím (dokud se Váš bývalý manžel neobjeví) nedá nic dělat, nebo přesněji – je to velice obtížné. Nepochybně se jedná o závazky, které byly součástí Vašeho zaniklého společného jmění manželů. Nevím, a z Vašeho dotazu to nijak nevyplývá, jak dlouho jste rozvedeni a jestli jste si nějakým způsobem toto společné jmění vypořádali. Pokud však mezi Vámi k žádnému vypořádání nedošlo (ať již dohodou nebo rozhodnu-  tím soudu), platí zde tzv. zákonná domněnka uvedená v ustanovení § 150 odst. 4 občanského zákoníku, podle které byste své závazky měli uhradit rovným dílem. Obecně však i tak platí, že práva věřitelů nemohou být dohodou zkrácena, tito proto mohou žalovat každého z bývalých manželů. Toto poté vede k důsledkům tzv. pasivní solidarity, resp. pokud jeden z manželů plní za druhého, co měl plnit on sám, resp. plní více, než odpovídá jeho podílu, má právo žádat od druhého manžela náhradu za plnění, které po právu věřiteli poskytl. Pokud mu druhý manžel tuto náhradu neposkytne dobrovolně, nezbude prvnímu nic jiného, než se obrátit se žalobou na soud.

Tisk Tisk | E-mail E-mail