Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Čarodějnice s hojnou účastí

autor: pracovnice DDM

rn1007_1 Děkujeme všem velkým i malým čarodějnicím a čarodějničkám za hojnou účast na tradičním čarodějném sletu. Ten letošní pořádalo dne 30. dubna SRP při Domu dětí a mládeže v Rumburku ve spolupráci s místní organizací ČSSD, která částečně přispěla svými dobrůtkami do soutěží pro děti. Dalšími, nejen sladkými sponzory, byli: Večerka TARA – pí Lacheová, obchod JERI – pí Jeřábková, PELE-MELE – pí Pauerová. Na pochod městem vyrazilo od DDM zhruba 500 účastníků, ke kterým se cestou přidávali další s rozsvícenými lampióny. Přestože trasa byla letos z důvodů přestavby náměstí vedena jinak, díky městské policii, která zajistila bezpečný přechod nejen přes křižovatky, vše proběhlo bez problémů. Zpět k domu dětí pak dorazilo mnohem více dětí i rodičů, snad proto, že se opět symbolicky upalovala jedna zlobivá čarodějnice.

Poté následovalo losování tomboly (věříme, že šťastlivci měli radost z keramických výrobků), proběhla volba deseti nejhezčích čarodějnic a nakonec volná zábava. Spokojenost a radost nejen dětí podmalovávala vůně vuřtíků, pro tatínky vůně pivíčka, a to až do pozdních večerních hodin díky našim milým a ochotným občerstvovatelům. Děkujeme všem, kteří přispěli a ještě určitě přispějí do kasičky KUŘÁTKO v rámci projektu Pomozte dětem, ve kterém budeme dále pokračovat akcí Pojďte s námi do pohádky dne 25.5. a ukončení bude na Toulavé písničce dne 21. – 22.6.2002.

Věříme, že až vás pozveme příští rok, bude vás – nás ještě více, milé čarodějnice.

Tisk Tisk | E-mail E-mail