Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Mandava s novými lávkami a mostem

autor: SV.

Do konce měsíce června se Mandava dočká již třetího obnoveného přemostění v tomto roce. Jako první byla provedena rekonstrukce lávky v ul. Sportovní a Horské, v k. ú. Horní Jindřichov. Hlavní mostní prohlídka označila stav nosné konstrukce této lávky stupněm VII, což znamená stav chatrný s totální degradací konstrukčních prvků. Na základě tohoto stanoviska a dalšího zhoršování technického stavu rozhodl speciální stavební úřad o okamžité realizaci prací vedoucích k jeho odstranění. Při rekonstrukci za 375 tis. Kč (dokončené 30.4.2002) bylo provede-no přezdění stávajících opěrných zdí a na opěry byly vybetonovány nové úložné prahy a osazena ložiska. Následně byly uloženy nosné trámy, jejichž příčné spojení bylo provedeno pomocí dřevěných vzpěr a táhel. Na závěr byla položena mostovka z fošen, smontováno dřevěné zábradlí a na obou koncích lávky položena dlažba.

I na mostu přes Mandavu v Dolních Křečanech v ul. Potoční označila hlavní mostní prohlídka stav části nosné konstrukce stupněm V (jako špatný) a i zde byla rekonstrukce zahájena 11. února a dokončena 26. dubna 2002. V případě tohoto mostu rekonstrukce za 541 tis. Kč zahrnovala snesení stávající nosné konstrukce, kompletní přezdění opěr a křídel, dále pak betonáž úložných prahů a nosné konstrukce. Dokončený most byl osazen novým ocelovým zábradlím se svislou výplní.

Rekonstrukce se dočká i most v ul. Královská, s jejímž ukončením se počítá v závěru měsíce června tohoto roku. Dodavatelem uvedených staveb je SaM Varnsdorf, a.s.

rn1005_2

Na snímku je právě rekonstruovaný most v Královské ulici. Foto: P. Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail