Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Policie České republiky informuje

autor: mjr. Ladislav Cink

Vážení čtenáři,
čas pokročil a zanedlouho, 1. června, se na mnoha místech měst a obcí budou konat oslavy Mezinárodního dne dětí. V této souvislosti bych vás chtěl seznámit, jaký podíl na spáchané trestné činnosti v roce 2001 měly děti a mladiství a jaký je vývoj v roce letošním.

V roce 2001 došlo ve služebním obvodě Obvodního oddělení PČR v Rumburku ke spáchání, resp. oznámení 478 trestných činů, z nichž se nám podařilo objasnit (to znamená zjistit) pachatele u 327 skutků. Z tohoto počtu spáchaly děti do 15 let 20 trestných činů, mladiství ve věku 15 až 18 let 26 trestných činů. Podíl této kategorie osob na objasněné trestné činnost byl 14,06 %. Ze závažnějších skutků se jednalo ve dvou případech o loupež, 2x ublížení na zdraví, 3x porušování domovní svobody, 2x krádež v bytě. Současně bylo v r. 2001 trestně stíháno 39 rodičů (zejm. mužů) za neplnění vyživovací povinnosti dle § 213 odst. 1 a 2 trestního řádu.

V období od 1.1. do 30.4.2002 bylo policisty objasněno 122 trestných činů, z nichž děti a mladiství spáchali 15 skutků, tedy podíl je 12,3 %. Lze tedy konstatovat, že došlo k mírnému poklesu podílu. Pokud se týká výčtu těchto trestných činů, mladiství spáchali po jednom trestném činu loupeže, porušování domovní svobody, krádeže vloupáním do restaurace, vloupání do bytu, vloupání do rekreační chaty, vloupání do rodinného domku, krádež motorového vozidla, krádež jízdního kola, krádež v bytě, výtržnictví, 2 tr. činy ostatní. Děti spáchaly v jednom případě výtržnictví a 2 trestné činy ostatní. Za tr. čin zanedbání povinné výživy bylo stíháno 12 rodičů. Jak je z výše uvedeného přehledu patrné, podíl dětí a mládeže na objasněných trestných činech není zanedbatelný. V rámci svých možností a dle zájmu školských zařízení provádíme pro děti besedy a přednášky na téma „kriminalita mládeže, dopravní výchova a drogy“. Samozřejmě je ale zejména na rodičích, pedagozích a ostatních výchovných pracovnících, aby každému jednotlivému dítěti byla věnována náležitá péče, neboť jak se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“

Závěrem mi dovolte, abych jménem všech policistů popřál dětem k jejich svátku hodné rodiče, chápající pedagogy a hodně překrásných zážitků v jejich blížících se prázdninách.

Tisk Tisk | E-mail E-mail