Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Právní poradna

autor: Mgr. Marta Hrubešová, advokátka z Varnsdorfu

Před pěti lety jsem zdědil několik pozemků. Jelikož jsem však byl dlouho mimo republiku, nijak zvlášť jsem se o ně nestaral. Jak jsem posléze (když jsem se z ciziny natrvalo vrátil) zjistil, na pozemcích jsou postaveny tři zahradní chatky, přičemž majitelé každé z nich zároveň užívají ještě část mého pozemku jako zahradu. Tito lidé mi sami sdělili, že pozemky užívají již asi tři roky bez toho, že by cokoliv někomu platili, rozhodně však odmítají mé požadavky, aby mi platili nájem, a už vůbec nechtějí slyšet nic o tom, že by mi zaplatili něco zpětně. V poslední době se již se mnou vůbec nechtějí bavit. Jak bych měl postupovat?

Nejprve by bylo vhodné rozmyslet si, co je Vaší prioritou, resp. na čem Vám v tomto případě záleží nejvíce. Ač to z Vašeho dotazu nevyplývá zcela jednoznačně, předpokládám, že uvedené zahradní chatky byly na Vašich pozemcích postaveny bez Vašeho souhlasu, přičemž je pravděpodobné, že se zároveň jedná o nepovolené stavby. Za této situace byste se mohl žalobou u soudu domáhat vykli- zení Vašich pozemků, které jsou   užívány bez právního důvodu. Neoprávnění uživatelé by byli povinni odstranit z Vašich pozemků chatky a uvést je do původního stavu, event. i nahradit Vám škodu, kterou Vám užíváním těchto pozemků způsobili.

Na druhé straně, pokud o výše uvedené řešení nijak zvláště nestojíte (např. proto, že Vy sám pozemky užívat nemíníte), je možné, abyste se s majiteli chatek dohodl, že jim pozemky pronajmete. V nájemní smlouvě je vhodné, nikoliv však nutné, specifikovat účel nájmu. Majitelé chatek by na Vaše návrhy měli ve vlastním zájmu reagovat, protože i v tomto případě máte možnost uplatnit svá práva prostřednictvím soudní žaloby, a to proto, že se tito lidé užíváním Vašich pozemků bez právního titulu bezdůvodně obohacují. Toto bezdůvodné obohacení se v podstatě rovná běžnému nájemnému obdobného pozemku.

Vedle našeho domů je louka, kterou má v pronájmu soukromý zemědělec. Teď nám tam pod okny stále bučí krávy, v domě je plno much a samozřejmě se také šíří značný zápach. Můžeme něco dělat? Pomůže nám, když podáme stížnost na obecní úřad?

Pokud začnu od konce, musím konstatovat, že podání stížnosti na obecní úřad Vám v tomto případě asi příliš nepomůže. Správní orgány sice mohou celou záležitost prošetřit (např. z hlediska hygienického, hlukového či ochrany zvířat proti týrání), avšak pokud bude vše v souladu s právními předpisy, nemohou prakticky podniknou žádné kroky – např. zakázat pasení dobytka na pozemku. Domnívám se, že se v tomto případě jedná o občanskoprávní záležitost. Jak jsem již několikrát ve svých odpovědích uváděla, nikdo nesmí jiného nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat hlukem, pachem, unikajícími zvířaty apod. Můžete se proto v této věci obrátit se žalobou na soud. Doporučuji Vám však zvážit, zda je vzniklá situace skutečně natolik vážná, aby soud Vaší žalobě vyhověl, resp. obtěžování musí být skutečně nad mírou přiměřenou poměrům. Pokud totiž tuto skutečnost neprokážete, je pravděpodobné, že Vaše žaloba bude zamítnuta a Vy zaplatíte v plném rozsahu náklady soudního řízení.

Tisk Tisk | E-mail E-mail