Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Sdělení Města Rumburk

autor: Božena Dousková

ke zvýšení maximálního nájemného v bytě od 1.7.2002

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanovilo Výměrem č. 02/2002, kterým se stanoví koeficient růstu nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních prací, koeficient růstu nájemného vyjadřující průměrné měsíční tempo růstu úhrnného indexu cen stavebních prací v předchozím roce Ki ve výši 1,04. V této výši platí pro období od 1. července 2002 do 31. prosince 2002 pro stanovení maximálního základního měsíčního nájemného v obci za m2 podlahové plochy bytu způsobem podle bodu 3. položky č. 5 oddílu A části I. výměru MF č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

Rada města Rumburk svým usnesením č. 2137/2002 ze dne 18.4. 2002 rozhodla uplatnit v souladu s § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a Výměrem MF č. 02/2002, pro období od 1.7.2002 do 31.12.2002 koeficient Ki, kterým se stanoví růst nájemného z bytu vyjadřující míru inflace cen stavebních prací, ve výši 1,04.

V následující tabulce zveřejňujeme ceny základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu ve vlastnictví Města Rumburk v členění dle jednotlivých kategorií bytů a dle období platnosti. Sazby v uvedené tabulce jsou současně maximální hranicí nájemného v bytech s regulovaným nájemným na území města Rumburk.

Tisk Tisk | E-mail E-mail