Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Dnes zasedá zastupitelstvo

autor: rd

30. zasedání Zastupitelstva města Rumburku, které se probíhá dnes, 20. června 2002 od 15.30 hodin v sále Městské knihovny, má následující program:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti RM od 29. zasedání ZM
 4. Kontrola usnesení předcházejících zasedání ZM
 5. Majetkové záležitosti města
 6. Ekonomické záležitosti města
  a) Informace o hospodaření města Rumburk k 31.5.2002
  b) Žádost o příspěvek z rozpočtu města Rumburk pro Lužickou polikliniku
  c) Přijetí dotace ze státního rozpočtu – Program proti-drogové politiky MZ ČR
 7. Delegování zástupců města na:
  a) valnou hromadu 1. Zdravotní Rumburk, a.s.
 8. Volba přísedících Okresního soudu Děčín
 9. Dotazy, připomínky a podněty členů ZM na RM
 10. Diskuse
 11. Závěr zasedání
Tisk Tisk | E-mail E-mail