Poděkování

Tištěné noviny 12/2002 | 20. 6. 2002 | Nezařazené

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří věnovali květinové dary a zaslali kondolence k úmrtí mého manžela pana Petra Fárka.

manželka Eva s rodinou

Děkujeme všem, kteří se dne 6.6. 2002 přišli rozloučit na poslední cestě s paní Milenou Richtrovou, za květinové dary a slova útěchy. Též děkujeme římskokatolickému faráři a hudebnímu doprovodu.

manžel a děti

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/06/20/podekovani-49/