Město Rumburk informuje

Tištěné noviny 13/2002 | 4. 7. 2002 | Nezařazené

autor: Radek Engl, místostarosta města

Město Rumburk připravuje vyhlášení výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro „Zimní údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší v Rumburku“.

Vytisknuto z webu Rumburské noviny: http://archivrn.rumburk.cz

URL příspěvku: http://archivrn.rumburk.cz/2002/07/04/mesto-rumburk-informuje/