Rumburk.cz RN.Rumburk.cz VstupenkyRumburk.cz DKRumburk.cz SRAS.cz

Otevřený dopis

přednostovi OÚ v Děčíně Ing. Jiřímu Benediktovi

Vážený pane přednosto,

protestuji tímto proti Vašemu rozhodnutí, kterým jste společně s ředitelem Zdravotnické záchranné služby okresu Děčín zrušil stanoviště LSPP v Rumburku, a to jak bez řádného projednání s vedením města, tak bez řádného objasnění občanům města Rumburk.

Přestože si uvědomujeme, že finanční i personální zabezpečení této služby je složité, a že toto rozhodnutí je plně ve Vaší kompetenci, jsme přesvědčeni, že zejména v této citlivé oblasti, kterou zdravotnictví bezesporu je, má každý občan právo na včasnou a komplexní informaci.

V tomto případě se jí, bohužel, dosud nedočkal, a proto Vás naléhavě žádám o nápravu. Současně žádám o přehodnocení Vašeho rozhodnutí ve věci zrušení pracoviště LSPP v Rumburku a o předložení konstruktivních návrhů s cílem toto pracoviště v našem městě zachovat.

V Rumburku, 24.6.2002
Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města Rumburk

Pozn. redakce:
Dopis byl přednostovi Okresního úřadu v Děčíně Ing. Benediktovi odeslán e-mailem v pondělí 24.6.2002. Do 27.6.2002 Město Rumburk neobdrželo žádnou odpověď.

 

rn1305_1

Na snímku je dnes již bývalé pracoviště lékařské služby první pomoci v Rumburku. Foto: Dušan Zápotocký

Tisk Tisk | E-mail E-mail